Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Loginys

Steam

Recommended Posts

Od jakiegoś miesiąc walczę o moje zhackowane konto na steamie :krecka_dostal: :krecka_dostal: . Wrzuciłem obraz cd-keya o który poprosili na imageshack'a i dostaje taką wiadomość w której rozumiem tylko 1 punkt... Proszę o szybką pomoc!

Hello Kolinox,

I see that you are experiencing difficulties in uploading your image(s) as part of your support ticket. In order to verify ownership, you will be required to upload the image(s) as part of your support ticket.

[NOTE: We do not accept external links or archives. Please submit your photos in the .JPG or .GIF formats, and keep your filesize limited to 2 MB]

Please follow these instructions, in order to upload images to your support ticket:

1) Log in to your support account

2) Navigate to the 'Ask a Question' tab (where you would normally write your support tickets)

3) To attach a photo to your ticket, navigate to 'You May Upload an Attachment' (underneath the text entry field)

4) Click 'Add Attachment' to reveal the uploading interface

5) Click on the 'Browse' button to locate the file on your computer

6) Once you have located the file, select it in the browser window and click 'Open'

[NOTE: At this point, if you need to upload more than one image, you may do so by following steps 3 through 6]

7) Submit your ticket, once you have finished attaching the required images

If you have any further questions, please write back to us.

A to w tłumaczeniu

Witam Kolinox,

Widzę, że mają trudności z przesyłaniem obrazu (y) w ramach biletu wsparcia. W celu weryfikacji własności, będą Państwo zobowiązani do przesłania obrazu (y) w ramach biletu wsparcia.

[uWAGA: Nie akceptujemy linków zewnętrznych lub archiwa. Prosimy o przesłanie zdjęć w. JPG lub. GIF i zachować rozmiar pliku ograniczony do 2 MB]

Wykonaj następujące czynności w celu wysyłania zdjęć do biletu wsparcia:

1) Zaloguj się na konto wsparcie

2) Przejdź do "Zadaj pytanie na karcie (gdzie normalnie można pisać bilety wsparcia)

3) Aby dołączyć zdjęcie, aby bilet, przejdź do "You May Dodaj załącznik"(pod pole tekstowe)

4) Kliknij przycisk "Dodaj załącznik", aby wyświetlić interfejs przesyłania

5) Kliknij przycisk "Przeglądaj" znajdź plik na komputerze

6) Po zlokalizowaniu pliku, wybierz go w oknie przeglądarki i kliknij "Open"

[uWAGA: W tym momencie, jeśli chcesz przesłać więcej niż jedno zdjęcie, może to zrobić, wykonaj następujące kroki od 3 do 6]

7) Prześlij swój bilet, po zakończeniu mocowania wymaganych obrazów

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas.

Link to comment
Share on other sites  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...