Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

SarKter

AVG wykrył dwa trojany.

Recommended Posts

Dzisiaj AVG wykrył dwa trojany, które ukryły się w plikach brata. Antywirus przeniósł trojany do kwarantanny, skąd je skasowałem. Dla pewności proszę, abyście sprawdzili loga z programu Hijackthis. Chcę być pewien, że komputer jest bezpieczny i czysty.

Czy te trojany są groźne?

-Exploit_C.TTH

-Agent2_CCBR

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 13:00:15, on 2011-02-08
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe
C:\WINDOWS\vVX3000.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe
C:\WINDOWS\Twain_32\Samsung\CLX3170\Scan2pc.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe
C:\Program Files\ASUS WiFi-AP Solo\RtWLan.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Documents and Settings\User\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb127\SearchSettings.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb127\SearchSettings.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot
O4 - HKLM\..\Run: [GamerOSD] C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [VX3000] C:\WINDOWS\vVX3000.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [3170 Scan2PC] "C:\WINDOWS\Twain_32\Samsung\CLX3170\Scan2pc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleSyncNotifier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: ASUS WiFi-AP Solo.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_60D6097707281E79.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1181080259140
O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/sezam/components/SignActivX.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{70732D2B-F1F0-4F93-B16E-AA0ECC049E08}: NameServer = 208.67.222.222
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)
O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Usługa Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--
End of file - 8979 bytes

Dzięki za pomoc. A i jeszcze jedno pytanie: W jaki sposób mogę się na 100% upewnić, że komputer nie jest zainfekowany czymś jeszcze? Te były spowodowane prawdopodobnie przez spreparowany plik PDF, który został otworzony przez brata.

Link to comment
Share on other sites

HijackThis w stanie obecnym jest już przestarzałym narzędziem i mówi niewiele.

1. Wykonaj pełne skanowanie systemu programem Malwarebytes' Anti-Malware.

2. Ściągnij i uruchom OTL. W OTL pozaznaczaj opcje Infekcja LOP - Sprawdzanie oraz Infekcja Purity - Sprawdzanie, Skanuj wszystkich użytkowników (resztę zostaw bez zmian), poza tym we wszystkich sekcjach zaznacz opcję Użyj filtrowania i kliknij skanuj.

3. Jeśli masz programy emulujące napędy, to ściągnij program Defogger, uruchom go i wyłącz nim emulację napędów.

4. Ściągnij program GMER. Nie zmieniaj żadnych opcji i kliknij przycisk Szukaj. Po zakończeniu pracy zostaniesz poinformowany, że log został zapisany w schowku. Otwórz notatnik, wklej go i zapisz na dysku.

W przypadku problemów z GMERem spróbuj uruchomić go w trybie awaryjnym, jeśli i to się nie uda, to będzie trzeba kombinować inaczej.

Na forum zamieść logi z Malwarebytes', OTL (otl.txt oraz extras.txt) i GMERa. Daj je albo jako załączniki do posta, albo wrzuć na wklej.org, a tu daj linka.

Link to comment
Share on other sites

W programie GMER wykryło mi trojana generic21.OB. Nie zdążyłem go nawet włączyć. Dziwne, zaraz logi z OTla dam.

http://wklej.org/id/472237/ Extras

http://wklej.org/hash/27aed9ccf7e/ OTL

Malwarebyte's wynik:


Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
www.malwarebytes.org

Wersja bazy: 5710

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702

2011-02-08 15:34:40
mbam-log-2011-02-08 (15-34-40).txt

Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:\|D:\|E:\|F:\|)
Przeskanowano obiektów: 399324
Upłynęło: 1 godzin(y), 11 minut(y), 8 sekund(y)

Zainfekowanych procesów w pamięci: 0
Zainfekowanych modułów w pamięci: 0
Zainfekowanych kluczy rejestru: 9
Zainfekowanych wartości rejestru: 1
Zainfekowane informacje rejestru systemowego: 0
Zainfekowanych folderów: 0
Zainfekowanych plików: 1

Zainfekowanych procesów w pamięci:
(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych modułów w pamięci:
(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych kluczy rejestru:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} (PUP.Dealio) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{CD082CCA-086F-4FD8-8FD7-247A0DBBD1CC} (PUP.Dealio) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{D5A1EF9A-7948-435D-8B87-D6A598317288} (PUP.Dealio) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\SearchSettings.BHO.1 (PUP.Dealio) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\SearchSettings.BHO (PUP.Dealio) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} (PUP.Dealio) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} (PUP.Dealio) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} (PUP.Dealio) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dealio (PUP.Dealio) -> Quarantined and deleted successfully.

Zainfekowanych wartości rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs\C:\PROGRAM FILES\SEARCH SETTINGS\KB127\SEARCHSETTINGS.DLL (PUP.Dealio) -> Value: SEARCHSETTINGS.DLL -> Quarantined and deleted successfully.

Zainfekowane informacje rejestru systemowego:
(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych folderów:
(Nie znaleziono zagrożeń)

Zainfekowanych plików:
c:\program files\search settings\kb127\searchsettings.dll (PUP.Dealio) -> Quarantined and deleted successfully.

Link to comment
Share on other sites

Właśnie z tym problem mam. Jak pisałem wykrywa mi wirusa. Odpalić mimo to?

EDIT: Pobrałem archiwum zamiast .exe i jest ok, zaraz wkleję loga.

Edit: GMER skończył skan, ale po wciśnięciu kopiuj komputer całkowicie się zawiesił. Po resecie najpierw nic się nie działo, po chwili pojawił się komunikat "Reboot and select proper boot device or insert boot media". Wyłączyłem komputer i za kilka minuta włączyłem. Tym razem bardzo długo się uruchamiał i wszystko działało bardzo wolno. Tak jest za każdym razem. Bootowanie Windowsa trwa bardzo długo, potem wszystko działa normalnie. Co się stało?

Link to comment
Share on other sites

Trudno powiedzieć, bo GMER czegoś takiego sam z siebie nie powoduje, o ile użytkownik nie podejmuje w nim prób dezynfekcji na własny rachunek. Tego typu rzeczy występują przy uszkodzeniu systemu plików.

Pokaż odczyty S.M.A.R.T. dysku. Ponadto sprawdź system plików w następujący sposób:

1. Otwórz wiersz polecenia (Start > Uruchom ... w pole, które się pojawi wpisz cmd).

2. W wierszu polecenia wpisz komendę

chkdsk /f c:

najpewniej wyświetlony zostanie komunikat, że system nie może sprawdzić partycji, gdyż jest używana. Dostaniesz pytanie, czy chcesz przeprowadzić sprawdzanie systemu plików przy następnym uruchamianiu komputera. Zgódź się na to i ponownie uruchom komputer. Napisz, czy jakieś błędy zostały znalezione.

Link to comment
Share on other sites

CHKDSK już wykonałem, niestety nic nie pomogło, błędy były, ale zostały naprawione. Czy możliwe jest to, że HDD w jakiś sposób uległ uszkodzeniu po resecie?

Znalazłem w internecie podobny przypadek, ale tamtej osobie windows się już nie uruchomił.

Link to comment
Share on other sites

post-48730-1297261240_thumb.jpg

Oto wynik. Czyli chyba jest dobrze. Być może coś się z plikami systemu stało podczas resetu.

Ten niebieski pasek na ekranie bootloada windowsa przesuwa się prawie 54(!!) razy zanim system się uruchomi. Wcześniej było to ok. 10 takich przejść.

Próbowałem uruchomić przywracanie systemu, które nie zadziałało. Przypuszczam, że antywirus uszkodził kopie zapasowe, gdy skasował wirusa ukrytego w backupie.

Link to comment
Share on other sites

Dysk jest ok.

Sprawdź, czy w Podglądzie zdarzeń nie ma jakichś dziwnych błędów, może to coś wyjaśni.

Możesz też sprawdzić pliki systemowe. By to zrobić kliknij wrzuć do napędu płytę z Windowsem i następnie kliknij Start > Uruchom ... i w polu, które się pojawi wpisz komendę

sfc /scannow

Tu masz opis tego narzędzia.

Link to comment
Share on other sites

Nie można uruchomić usługi DgiVecp z powodu następującego błędu:

Nie można odnaleźć urządzenia.

Nie można uruchomić usługi SSPORT z powodu następującego błędu:

Nie można odnaleźć określonego pliku.

Takie coś jest oznaczone jako błąd w podglądzie.

Link to comment
Share on other sites  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...