Jump to content
Nixe

Wirusy.... jak zawsze ;(

Recommended Posts

Cześć Wam,

mam problem z wirusami.

Mianowicie z pewnym trojanem w rejestrze ale i nie tylko z nim.

Od roku głownie korzystam z laptopa więc stacjonarny komp troszkę został zapomniany. Tyczy się to również skanowania itp.

Wczoraj jednak sobie o tym przypomniałem i odpaliłem: Malwarebytes Anti-Malware.

Po skanie wykrył trojana w rejestrze. Wybrałem opcję usuń i restart kompa.

Po ponownym urucomienie pc i skanie, trojan dalej zalega. Próbowałem Antywirisem Avira

coś robić ale nic to nie daje.

Skanowałem programem Xspy shield gold, ten też nic nie znalazł.

CCleaner wykrył jakieś błedy które naprawił. Ale trojan dalej jest. Dokładnie to jest tu:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run|39606 (Trojan.Agent) Data: C:\PROGRA~3\LOCALS~1\Temp\ccaupw.exe

Na koniec odpaliłem hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 10:48:19, on 2013-12-14

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\NvTmru.exe

C:\Program Files (x86)\LG Soft India\forteManager\bin\Monitor.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Emi\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Avira SearchFree Toolbar plus Web Protection BHO - {41564952-412D-5637-00A7-7A786E7484D7} - "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\AVIRA-V7\Passport.dll" (file missing)

O2 - BHO: Java? Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java? Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Avira SearchFree Toolbar plus Web Protection - {41564952-412D-5637-00A7-7A786E7484D7} - "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\AVIRA-V7\Passport.dll" (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [ApnTBMon] "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [tvncontrol] "C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe" -controlservice -slave

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [39606] C:\PROGRA~3\LOCALS~1\Temp\ccaupw.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2651761772-2248903450-2221362687-1001\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2651761772-2248903450-2221362687-1001\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Global Startup: forteManager.lnk = ?

O4 - Global Startup: Start GeekBuddy.lnk = C:\Program Files\COMODO\GeekBuddy\launcher.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Avira Web Protection (AntiVirWebService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE

O23 - Service: Ask Update Service (APNMCP) - APN LLC. - C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe

O23 - Service: BattlEye Service (BEService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe

O23 - Service: COMODO LPS Launcher (CLPSLauncher) - Comodo Security Solutions, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\launcher_service.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: COMODO Virtual Service Manager (cmdvirth) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdvirth.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GeekBuddyRSP Server (GeekBuddyRSP) - Comodo Security Solutions, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9758 bytes

Dużo tego więc domyślam się że całe zło tego świata mam na dysku.

Tak więc moje pytania:

Jak pozbyć się tego trojana?

No i ten raport z hijacka. co wywalic mam?

Wielkie dzięki za pomoc.

@UPDATE

trojana wywaliłem po 1000000000 próbach. teraz tylko ten log z hijacka został.

Edited by Nixe
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...