Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

P_aul

P_aul, ODPIS NA DM!

Recommended Posts

Idziesz ulicą i mi­jasz ty­lu nie po­zor­nie wyglądających ludzi. Dla ciebie oni są ni­kim ważnym. I na początku tak jest ale późnej do­wiadu­jesz się, że res­taurac­ja jed­ne­go z nich jest naj­lep­sza w kra­ju al­bo jed­na z mi­jających cię ko­biet zos­ta­wała miss kra­ju. Właśnie ta­kimi oso­bami by­li na­si bohaterowie.

Link to comment
Share on other sites  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...