Jump to content
deBug

Czat - rozmowy o pupie maryni

Recommended Posts

Nie, po prostu jak ktoś ma ciemniejszą karnację to zawsze mam jakieś takie wrażenie że jest brudny :D
Najgorzej że jak się opalę to też tak mam ;_;

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minut temu, nevya napisał:

Nie wchodzisz na wykop, ale argumentacja taka sama :P

 

11 minut temu, nevya napisał:

"hurr durr laski takie niedobre, bo nie lecą na mnie, co tam że jestem gruby, brzydko ubrany i mam beznadziejną fryzurę, a ci przystojni to na pewno idioci i douchebagi"

Nie przypominam sobie żebym kiedykolwiek stosował podobną argumentacje. Co do reszty dyskusji się chyba zgadzamy. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ej no, ja tu tylko walnąłem rant na temat tej kupsztalowej historyjki obok zdjęć gościa. Wykopki mnie w ogóle nie interesują.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minut temu, SilentBob napisał:

itt nevya przyznaje się, że jest rasistką.

 

:P

W kwestii doboru partnera do prokreacji to nie rasizm, to preferencje :P

 

9 minut temu, Elano napisał:

Ale co tu debatować nad opiniami ludzi ze stulejkowego wykopu? 

A tak jakoś, jak wczoraj sobie z ultranudów poczytałam niektórych to coś we mnie pękło :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

To uczucie, gdy @Artius na TSie zbiera się do powiedzenia "wygram rankeda w LoLu" i w trakcie wypowiedzi jego mikrofon zaczyna trzeszczeć i umiera, nie mogąc wytrzymać bezsensu tego zdania. A @emqiemu aż z wrażenia wywaliło internet. xD

Edited by nerf0

Share this post


Link to post
Share on other sites

T̵̛͇̥̊̑̈́ô̠̄ͩͯͦͯ̊̍̀́́ ̸͚̦͔͑̆̆ͦ́u̸̜̞̬̪̺͂͋̿ͣ̓̏́c̻̠͉̘̯̹͇̓́̀z̽ͫ̏ͤ̓̀͝҉̗̳̠̦̣̳͖ͅu̸̮͙̗͙͉̰ͪ̐͟͡c̡̯͖̗͎̮̭͇̣ͥ̆̎̋̉ͭ͛ͤ̀ǐ͕̰͓̟͛̎̕e̡̳̝̤͖͍ͨ͡,̡͎͓̜̹̻͇͗̀ͬ̄̐͘ ̛͈̟͊ͭj̞̫̗̥̞̏̌̌̔̉̅͑̌a̹̟̹̹̳̪̲̪̜͛̔̈̃͘k̦͇̯͚ͩͦ́ͩ́͡ ̴̶̫͎̰̱͇̟̰̤́ͧ̓z̻̪̬̘̤̦̔ͤͣ̍̆̊ͣ̿͝ͅb̥̻̣͖̝͙͈ͨ͒́̄͛ͦ̓͌̚̕i̢̧͓̟͇̒ͩ̐̃ͭ͋̇e̵͉̯̦̠͕̠̓͡r̴̜͉͕͍͛͛ͫ͗̑̑͞ả̛̛̙̖̩͈̲͓̮ͮ͊ͫ͂͘m̩͈̙̱̺̞̪̝ͥͧ̓̍͑̆͌͐̕ͅ ̛͔͙̫ͭͭ̈͊ͬ̋s̪̖͍͈̬͕̖̦̀̇̃͛ͨ̕͠i͖͉̗̩̖̜͈̼̓͋͘͟ę̰̳̤̮̩ͬ͐̇͋ ̸̭̙̤̞̿̆̓̅ͩͧ́ͣͦd̢̗ͣͭǫ̠͇̪ͩͮ̒́ ͉̖̂͂ͩ̓͑͗ͧͫ͗n͖̂̑ͯ̈́̾̊ͤ͆́a͉̳̲͊̽̓̐̚p͍͓̗̲̺͌ͦ̏̇̔̾͢͡i̴̸̞̝̙̚̕s̬̱̮͗̂ͩͪ͒͘͢a̹̗͊ͫ͂̓̓ͯnͦ̈͏̶͇̘̤i̙̼̣̟̬̰̝ͤ̅̽a̴͛̾́ͩ̌͏̲̪͟ ͎̭̮̩͇͉͚͇͔̉͂̒̒̅͝j͕̮̝̤̠̩̜̯̿̽̃ͪ̌̿͌͠ḁ͋͒̾̊̽̃k̡̩̙͔͖͈͍̗̳̑̀͐̋͗̔́̉i͈̐͌̂͋̂ͫ̓̂c͚͓̖̫̼̱͔̽͂ͩ͐̈́ͬ̎̕h͚̹̱̜̣̹̼̽͌̄ͣ̿͗̈͂͟ś̴ͪ̀̎͏҉͙ ͓̖͙͖̤̐͌̕ͅb̨̞̜̼̣̳ͪ͂͑͑̉ͩ͂̎z̷̺̼͔̠̩͖̱͆̅̃͘d̠̰ͩ̊̾̈͌͂̍͠e̢̩̭͊̑ͯͧ̇̐̆̽̆̕t͗ͥ҉̶̱̜óͩͥ̈́͆͆͛͏̰̥͓͙͙͡ẉ̨̫͙̳̺̹̦͗͡ͅ ̫̼̘̹̯̾͛̿́͜iͤ̋̔҉̲ ̵̱ͯͭ̓ͫͫͯ̅͡w̄ͫ͆ͬ̋͏̻̳̩ ̛͙͖̦̘̓ͫ̐̑̆ͬͦ͜ṱ̢̜̳̐̈̿͐̾ͪ͑̽͢r̪͉̮̬͙̗͚̟͉͋̓͒̀̊̒̍̒a̋͒͗ͤ͋̚̚҉̛͉̗͍̞̱͙͚͝ͅķ̸̤̭̒̑c̰̣̩̲̯̮̖̻̊ͩͬ͘͞ȉ͕̝̯̱͊̈́̃̿͜eͫ͆̽͗̇̎͏̺̜̜͎͖́ ̹̝̭̚͝w̪̣̦̌̐ͦ̃̆ͫͧͫͤy̯̬͎̮͒̉̔ͭ̐͝͡p̡͓̺̣͍̫͛͑̿́͌͗oͯ̄͊͌̔̃̿͒҉̱̤͕̫̖̱̩͇w̷̓ͨ͑ͩ͏̙̜̞̖̰͇͍̖i̩̻̤̠̰ͣ̔ͮͪę̤̘͕͚͎̋ͬͮ̓̔̔̂̆͆͢͡d̰̟̯̲̗͑ͫ͢z̧̄̈́ͤ̉̌̓ͯ҉̵̱͎̭i̡̱̤̲̤ͫͦ̚ ̶͈͇̙͉̙̖̙̫ͪ͑ͫ̏̿̇̓ͤ͡ͅm͐͗̓͛ͦ̄ͬ̅͋͏̧̯͓͚ͅͅó̫͉̙̜̾ͪ̇̿͐͌̑ͤ͜j̟̲̝͈͆̅̏̐̂̾̑̊ ̻̥̘̫̤̱̟̦͗̀͠p̹͖̪̗͇͙̬̦̑̏̿͆̆ͨ̀͢͡ö̸̴̩̪̙̙͈̬́̂ͣš́̑͜҉͙̹̠͕̟͇̗̘ͅt̍͏̮͖̤͈͚̹̻̭ͅ ̷̺̗͎͕͓̺̯̮̌͌̎̌͞z̛̠͈̥̹͍̤̝̞ͯ̍̀͞ͅa̻̘̲ͫͦͣ̊̋̕͘c̮͓̜̭̼̜͚͍̩̽ͦ͊̈͆̄ͤ̂z̛͈̠̻̹̗̹͔̫̿ͮͯy̲̱̫̻̬̳̱̎͗͋̇ͣͯͩ͠ṋ̢̪̹̪̹̩̽͐̅͗ͤ͌͋ȃ̷̳̳̂͋́̉͐ͯ ̫̮̼̖̤̩̹̪͂͑̎̄̐ͯ͜t̴̥̩̹͍̼͒̍ͣ̆̒ͪ̐ͥ͞͠r̍̋͌͌͗ͫ̒͏̧̮̹̩̼͚̳̫̝z̜ͬ͗͊ͭ̇͒̽̆ͧ͠e̲̯̩̐ͮͮͦ̓̌̿s̫̠͈͍͆͑ͧͩ̏̎̏ͮz͎̪̮̙͇͍͓͓͐͗̈̈ͯ̈͛c̘͎̲͕̜̝̗͕͗̑͒z̔͗ͪͯ̓͐̋̔҉̢̩̳͖̥ě̡̪̳͎̅͆͂̓̓̒ć̶̞͍̬͔ͭ ̛̈͗ͣ́̿̏̈̚͜͏̺̩̼͉̫i̝̹̦͇ͣͧ̉̍ͧ ͥͬ҉͕̤͎͇͎͓̱ͅu̷͍͔͉̻͚̺̼͑ͧ̅̽ͪ́̎m̨̗͎̘̯̗̪̘̼͔̄ͤ͒į̗̲̰͚̝ͯ́̾ͮ͑e̢̝͗͂r̨͇̝̯̻̻̂̀̚a̛̮̽ͨ̋͒͡

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tag.

Z innych rzeczy, wygląd Pixiva niespodziewanie znacznie się poprawił i jego przeglądanie od razu stało się wielokrotnie bardziej przyjemne i wygodne. Szczęściam z tego powodu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dnia 30.10.2016 o 10:56, Abyss napisał:

Czołówka najgorszych uczniów w klasie i średnia ok 4? Gee, ja w swoim gimnazjum miałem w klasie dwóch gości, którzy uwalili rok, dilera (w gimnazjum!), a na koniec dwie albo trzy osoby jeszcze nie zdały :D

 

Urocze.

Ja w podstawówce miałem dwóch dilerów, w gimnazjum łącznie 3 głąbów, co nie dali rady, regularnych zbójów wymuszających telefony, zegarki, pieniądze od pierwszej klasy podstawówki (w tym ode mnie, mam świadków), już nie mówiąc o ochlejach i pijakach... i o jednym morderstwie.

Spoko, teraz dzieciaki w zerówce palą na widoku w biały dzień, więc następne pokolenie będzie wśród zadymionych przedszkolaków.

 

mfw, gdy bycie prymusem całe życie nic mi nie dało :-C

Edited by behemort

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 godzin temu, behemort napisał:

Urocze.

Ja w podstawówce miałem dwóch dilerów, w gimnazjum łącznie 3 głąbów, co nie dali rady, regularnych zbójów wymuszających telefony, zegarki, pieniądze od pierwszej klasy podstawówki (w tym ode mnie, mam świadków), już nie mówiąc o ochlejach i pijakach... i o jednym morderstwie.

Spoko, teraz dzieciaki w zerówce palą na widoku w biały dzień, więc następne pokolenie będzie wśród zadymionych przedszkolaków.

 

mfw, gdy bycie prymusem całe życie nic mi nie dało :-C

 

12 godzin temu, behemort napisał:

już nie mówiąc o ochlejach i pijakach... i o jednym morderstwie.

 

12 godzin temu, behemort napisał:

i o jednym morderstwie.

 

12 godzin temu, behemort napisał:

morderstwie.

o_O

Edited by Arturzyn

Share this post


Link to post
Share on other sites

To było jeszcze w czasach P.I. (przed Internetem), w związku z czym nie da się za bardzo znaleźć jakichkolwiek artykułów na ten temat, ale wyczaiłem taki wątek, UWAGA, BLUZGI, w szczególności polecam przedostatnią wypowiedź - martineza - chociaż to i tak sprawa, jak już jakiś czas chodziłem do szkoły, ten mord, który żem wspomniał, to był inny :P niemniej wszystko co tam napisano to prawda (może za wyjątkiem tego, że Nowa Huta i dzielnie Warszawy są gorsze, w to nie uwierzę, no i dyskusyjne, czy Mickiewicza i Sienkiewicza jest gorszym miejscem do mieszkania niż te bloki - taka konkurencja, gdzie mieszkać najgorzej - na Bydgoskim czy na Rubinkowie - @Rankin, pomożesz zadecydować?).

Spytajcie kogokolwiek, kto uczęszczał do ZS nr 31, Szkoły Specjalnej obok albo mieszkał na "Czeczeni" czy "Rotacyjnych", potwierdzi od ręki mordy, narkotyki, rozboje, pobicia, zakopania żywcem, skoki z 12 piętra, podpalenia...

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minut temu, MasterKondi napisał:

Nasuwa się zatem pytanie, czy ty nosisz obrzyn pod płaszczem? 

Co behe pod płaszczem nosi (albo nie) to jego sprawa. Nie dociekaj :D

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

> kolejna osoba pytająca o specjalny dział dla prenumeratorów

Chciałbym zobaczyć minę jak w końcu się tam dostanie

  • Upvote 10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...