Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

maridok

Problem z wyskakującymi oknami - śmieci dostały się do komputera

Recommended Posts

Witam.

Problem polega na tym, że w momencie otwierania stron lub nowych kart w przeglądarce chrome, otwierają się nowe okna z jakimiś reklamami, ankietami i innym chłamem. Dodatkowo szyfrowanie stron się zmieniło (czerwona czcionka https, przekreślone i kłódka z krzyżykiem).

Zrobiłem głupotę i ściągnąłem niedawno nie ze strony producenta, tylko polskiskype, czy darmowyskype.pl albo coś w tym stylu. A chodziło o kilka punktów do pewnej gry. Teraz nie wiem jak to wywalić. Skan nic nie wykrył (choć było ostrzeżenie przed pobraniem) i w "dodaj lub usuń programy" również nic nie widać. Czym mogę wyczyścić kompa?

Link to comment
Share on other sites

# AdwCleaner v3.012 - Log utworzony 13/11/2013 o 19:28:51

# Aktualizacja 11/11/2013 przez Xplode

# System operacyjny : Windows 7 Professional (64 bits)

# Użytkownik : Boguś - KOPYDŁOWO

# Ścieżka : C:\Users\Boguś\Downloads\AdwCleaner.exe

# Opcja : Szukaj

***** [ Usługi ] *****

***** [ Pliki / Foldery ] *****

Folder Znaleziono C:\ProgramData\eSafe

Folder Znaleziono C:\Users\BOGU~1\AppData\Local\Temp\eIntaller

***** [ Skróty ] *****

***** [ Rejestr ] *****

Dane Znaleziono : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command [(Default)] - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe hxxp://www.dosearches.com/?utm_source=b&utm_medium=smt&utm_campaign=eXQ&utm_content=sc&from=smt&uid=WDCXWD3200AAJS-00L7A0_WD-WCAV2895898758987&ts=1382375612

Klucz Znaleziono : HKCU\Software\AppDataLow\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}

Klucz Znaleziono : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider

Klucz Znaleziono : HKCU\Software\BI

Klucz Znaleziono : HKCU\Software\InstalledThirdPartyPrograms

Klucz Znaleziono : HKCU\Software\Softonic

Klucz Znaleziono : [x64] HKCU\Software\BI

Klucz Znaleziono : [x64] HKCU\Software\InstalledThirdPartyPrograms

Klucz Znaleziono : [x64] HKCU\Software\Softonic

Klucz Znaleziono : HKLM\Software\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}

Klucz Znaleziono : HKLM\Software\{6791A2F3-FC80-475C-A002-C014AF797E9C}

Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}

Klucz Znaleziono : HKLM\Software\dosearchessoftware

Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cekcjpgehmohobmdiikfnopibipmgnml

Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasapi32

Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\au__rasmancs

Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\optprostart_rasapi32

Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\optprostart_rasmancs

Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_dla_opengl_RASAPI32

Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_dla_opengl_RASMANCS

Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_dla_unity-web-player_RASAPI32

Klucz Znaleziono : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SoftonicDownloader_dla_unity-web-player_RASMANCS

Klucz Znaleziono : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WsysSvc

Klucz Znaleziono : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06E50566-0AB7-431C-841D-62794727DAF9}

Klucz Znaleziono : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{26E7211D-0650-43CF-8498-4C81E83AEAAA}

Klucz Znaleziono : [x64] HKLM\SOFTWARE\InstalledThirdPartyPrograms

Klucz Znaleziono : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

***** [ Przeglądarki internetowe ] *****

-\\ Internet Explorer v8.0.7600.16385

-\\ Mozilla Firefox v

-\\ Google Chrome v

[ Plik : C:\Users\Boguś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [3117 octets] - [13/11/2013 19:28:51]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [3177 octets] ##########

Link to comment
Share on other sites

OTL Extras logfile created on: 2013-11-16 14:57:54 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\Boguś\Downloads

64bit- Professional (Version = 6.1.7600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 8.0.7600.16385)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

3,00 Gb Total Physical Memory | 0,88 Gb Available Physical Memory | 29,38% Memory free

6,00 Gb Paging File | 2,78 Gb Available in Paging File | 46,29% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)

Drive C: | 49,03 Gb Total Space | 14,34 Gb Free Space | 29,25% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 249,05 Gb Total Space | 69,44 Gb Free Space | 27,88% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive G: | 5,58 Gb Total Space | 0,00 Gb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: UDF

Computer Name: KOPYDŁOWO | User Name: Boguś | Logged in as Administrator.

Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Include 64bit Scans

Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Extra Registry (All) ==========

========== File Associations ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]

.chm[@ = chm.file] -- C:\Windows\hh.exe (Microsoft Corporation)

.cpl[@ = cplfile] -- C:\Windows\SysNative\control.exe (Microsoft Corporation)

.hlp[@ = hlpfile] -- C:\Windows\winhlp32.exe (Microsoft Corporation)

.hta[@ = htafile] -- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe (Microsoft Corporation)

.html[@ = OperaStable] -- C:\Program Files (x86)\Opera\Launcher.exe (Opera Software)

.inf[@ = inffile] -- C:\Windows\SysNative\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)

.ini[@ = inifile] -- C:\Windows\SysNative\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)

.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

.js[@ = JSFile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)

.jse[@ = JSEFile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)

.reg[@ = regfile] -- C:\Windows\regedit.exe (Microsoft Corporation)

.txt[@ = txtfile] -- C:\Windows\SysNative\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)

.vbe[@ = VBEFile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)

.vbs[@ = VBSFile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)

.wsf[@ = WSFFile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)

.wsh[@ = WSHFile] -- C:\Windows\SysNative\WScript.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]

.bat [@ = batfile] -- "%1" %*

.chm [@ = chm.file] -- C:\Windows\hh.exe (Microsoft Corporation)

.cmd [@ = cmdfile] -- "%1" %*

.com [@ = comfile] -- "%1" %*

.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)

.exe [@ = exefile] -- "%1" %*

.hlp [@ = hlpfile] -- C:\Windows\winhlp32.exe (Microsoft Corporation)

.hta [@ = htafile] -- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe (Microsoft Corporation)

.html [@ = OperaStable] -- C:\Program Files (x86)\Opera\Launcher.exe (Opera Software)

.inf [@ = inffile] -- C:\Windows\SysWow64\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)

.ini [@ = inifile] -- C:\Windows\SysWow64\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)

.url [@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysWow64\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

.js [@ = JSFile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)

.jse [@ = JSEFile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)

.pif [@ = piffile] -- "%1" %*

.reg [@ = regfile] -- C:\Windows\SysWow64\regedit.exe (Microsoft Corporation)

.scr [@ = scrfile] -- "%1" /S

.txt [@ = txtfile] -- C:\Windows\SysWow64\NOTEPAD.EXE (Microsoft Corporation)

.vbe [@ = VBEFile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)

.vbs [@ = VBSFile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)

.wsf [@ = WSFFile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)

.wsh [@ = WSHFile] -- C:\Windows\SysWow64\WScript.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\<extension>]

.html [@ = ChromeHTML.AZS6XPYSBXSGMCGSU3DLQKPMGU] -- Reg Error: Key error. File not found

========== Shell Spawning ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]

batfile [edit] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)

batfile [open] -- "%1" %*

batfile [print] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)

chm.file [open] -- "%SystemRoot%\hh.exe" %1 (Microsoft Corporation)

cmdfile [edit] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)

cmdfile [open] -- "%1" %*

cmdfile [print] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)

comfile [open] -- "%1" %*

cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe "%1",%* (Microsoft Corporation)

exefile [open] -- "%1" %*

helpfile [open] -- Reg Error: Key error.

hlpfile [open] -- %SystemRoot%\winhlp32.exe %1 (Microsoft Corporation)

htafile [open] -- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)

htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.

htmlfile [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome (Microsoft Corporation)

htmlfile [opennew] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" %1 (Microsoft Corporation)

htmlfile [print] -- rundll32.exe %windir%\system32\mshtml.dll,PrintHTML "%1"

http [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe" -noautoupdate "%1" (Opera Software)

https [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe" -noautoupdate "%1" (Opera Software)

inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)

inffile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)

inffile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)

inifile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)

inifile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)

InternetShortcut [open] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\ieframe.dll",OpenURL %l (Microsoft Corporation)

InternetShortcut [print] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\mshtml.dll",PrintHTML "%1" (Microsoft Corporation)

jsfile [edit] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe %1 (Microsoft Corporation)

jsfile [open] -- C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)

jsfile [print] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe /p %1 (Microsoft Corporation)

jsefile [edit] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe %1 (Microsoft Corporation)

jsefile [open] -- C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)

jsefile [print] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe /p %1 (Microsoft Corporation)

piffile [open] -- "%1" %*

regfile [edit] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe "%1" (Microsoft Corporation)

regfile [open] -- regedit.exe "%1" (Microsoft Corporation)

regfile [merge] -- Reg Error: Key error.

regfile [print] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe /p "%1" (Microsoft Corporation)

scrfile [config] -- "%1"

scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l

scrfile [open] -- "%1" /S

txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.

txtfile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)

txtfile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)

txtfile [printto] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe /pt "%1" "%2" "%3" "%4" (Microsoft Corporation)

vbefile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)

vbefile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)

vbefile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)

vbsfile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)

vbsfile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)

vbsfile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)

wsffile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)

wsffile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)

wsffile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)

wshfile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)

Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)

Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [explore] -- Reg Error: Value error.

Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Applications\iexplore.exe [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" %1 (Microsoft Corporation)

CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]

batfile [edit] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)

batfile [open] -- "%1" %*

batfile [print] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)

chm.file [open] -- "%SystemRoot%\hh.exe" %1 (Microsoft Corporation)

cmdfile [edit] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)

cmdfile [open] -- "%1" %*

cmdfile [print] -- %SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)

comfile [open] -- "%1" %*

cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe "%1",%* (Microsoft Corporation)

exefile [open] -- "%1" %*

helpfile [open] -- Reg Error: Key error.

hlpfile [open] -- %SystemRoot%\winhlp32.exe %1 (Microsoft Corporation)

htafile [open] -- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)

htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.

htmlfile [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome (Microsoft Corporation)

htmlfile [opennew] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" %1 (Microsoft Corporation)

htmlfile [print] -- rundll32.exe %windir%\system32\mshtml.dll,PrintHTML "%1"

http [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe" -noautoupdate "%1" (Opera Software)

https [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe" -noautoupdate "%1" (Opera Software)

inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)

inffile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)

inffile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)

inifile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)

inifile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)

InternetShortcut [open] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\ieframe.dll",OpenURL %l (Microsoft Corporation)

InternetShortcut [print] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\mshtml.dll",PrintHTML "%1" (Microsoft Corporation)

jsfile [edit] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe %1 (Microsoft Corporation)

jsfile [open] -- C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)

jsfile [print] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe /p %1 (Microsoft Corporation)

jsefile [edit] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe %1 (Microsoft Corporation)

jsefile [open] -- C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %* (Microsoft Corporation)

jsefile [print] -- C:\Windows\System32\Notepad.exe /p %1 (Microsoft Corporation)

piffile [open] -- "%1" %*

regfile [edit] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe "%1" (Microsoft Corporation)

regfile [open] -- regedit.exe "%1" (Microsoft Corporation)

regfile [merge] -- Reg Error: Key error.

regfile [print] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe /p "%1" (Microsoft Corporation)

scrfile [config] -- "%1"

scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l

scrfile [open] -- "%1" /S

txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.

txtfile [open] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1 (Microsoft Corporation)

txtfile [print] -- %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1 (Microsoft Corporation)

txtfile [printto] -- %SystemRoot%\system32\notepad.exe /pt "%1" "%2" "%3" "%4" (Microsoft Corporation)

vbefile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)

vbefile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)

vbefile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)

vbsfile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)

vbsfile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)

vbsfile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)

wsffile [edit] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" %1 (Microsoft Corporation)

wsffile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)

wsffile [print] -- "%SystemRoot%\System32\Notepad.exe" /p %1 (Microsoft Corporation)

wshfile [open] -- "%SystemRoot%\System32\WScript.exe" "%1" %* (Microsoft Corporation)

Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)

Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [explore] -- Reg Error: Value error.

Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Applications\iexplore.exe [open] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" %1 (Microsoft Corporation)

CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe" (Microsoft Corporation)

========== Security Center Settings ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

"cval" = 1

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

"VistaSp1" = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]

"AntiVirusOverride" = 0

"AntiSpywareOverride" = 0

"FirewallOverride" = 0

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

========== Firewall Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

"DisableNotifications" = 0

"EnableFirewall" = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

"DisableNotifications" = 0

"EnableFirewall" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]

"DisableNotifications" = 0

"EnableFirewall" = 0

========== Authorized Applications List ==========

========== Vista Active Open Ports Exception List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]

"{0A109CD5-09A3-438A-A86D-7CA003C66746}" = lport=137 | protocol=17 | dir=in | app=system |

"{1101DEF5-6E8C-461B-9072-F37BC0229365}" = lport=rpc-epmap | protocol=6 | dir=in | svc=rpcss | name=@firewallapi.dll,-28539 |

"{162157FC-5EFD-4C19-9AF0-2F5405E5C115}" = lport=445 | protocol=6 | dir=in | app=system |

"{220AD419-9C5A-44FA-B37E-68F6EEB4D660}" = rport=137 | protocol=17 | dir=out | app=system |

"{2649581F-5F6E-4882-A68A-C1284C63055B}" = rport=139 | protocol=6 | dir=out | app=system |

"{28EF06BB-3CEB-47EB-9B96-C79E505257E5}" = lport=138 | protocol=17 | dir=in | app=system |

"{360BD9B0-6D92-482F-87AA-3ED8531DD6C7}" = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | app=system |

"{4A032FA6-1928-4309-9A1F-65D6D6E3D77F}" = lport=rpc | protocol=6 | dir=in | svc=spooler | app=%systemroot%\system32\spoolsv.exe |

"{4B570A10-E9CC-4D04-BF0E-A383042F2062}" = lport=10243 | protocol=6 | dir=in | app=system |

"{5B28A96F-C251-4AFE-B21C-9BAD5E3047E7}" = rport=138 | protocol=17 | dir=out | app=system |

"{81578AA5-71C8-4BBB-9DE0-83C1BCD564DB}" = lport=139 | protocol=6 | dir=in | app=system |

"{83BA7000-D41B-45F2-8A5F-36971300CD15}" = rport=2177 | protocol=6 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

"{89B0384A-8C57-4834-8647-92F6CB38708E}" = rport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

"{91587457-9CE6-4F8C-BB46-3DF601F2D4F3}" = rport=445 | protocol=6 | dir=out | app=system |

"{933B6615-4279-4ADF-9447-79C9CE3E1ACF}" = lport=808 | protocol=6 | dir=in | svc=nettcpactivator | app=c:\windows\microsoft.net\framework64\v4.0.30319\smsvchost.exe |

"{A11952C5-FE7D-4C2E-825B-2CEAD8748654}" = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

"{A2AEB269-2D5C-4CD7-891B-4A320C1B819B}" = lport=2177 | protocol=6 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

"{AD919DAE-96D4-4E83-9314-99DD9540C3B5}" = lport=2177 | protocol=17 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

"{BEA868E8-266A-49BD-A7FB-601E9669B4D6}" = rport=2177 | protocol=17 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

"{D701CA14-5E94-48EE-9C5F-BE1A6BCB943B}" = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

"{DCAFD741-CDC4-4DDB-B191-B5C4DD0FA3A5}" = rport=10243 | protocol=6 | dir=out | app=system |

"{F0AD0DC0-9C77-447B-8557-768DC0C3EFBC}" = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

========== Vista Active Application Exception List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]

"{02E79391-679D-446C-8F90-0112D919C587}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\boguś\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |

"{0F8E6055-ADAA-4A6F-BEB2-80465151DAB8}" = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |

"{196705A1-BE6D-43AE-959B-664BE68DB3B3}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2014\avgmfapx.exe |

"{22F274A6-E791-40E6-AFBC-71FD487DC171}" = protocol=58 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28546 |

"{23375D97-AB1C-4F1E-9E51-8318C8B291B5}" = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |

"{26ED79D5-91D1-4F69-BCEF-E49997ABF38C}" = protocol=58 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28545 |

"{30C6A552-B499-476A-9B36-DF0807FF8BAE}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2014\avgmfapx.exe |

"{324E1295-6BDC-454C-9603-284901911A6A}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\programdata\esafe\egdpsvc.exe |

"{332F32D9-23BA-46A0-B7C3-13EFC7FE33A2}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\boguś\appdata\roaming\utorrent\utorrent.exe |

"{3BCE5F91-918D-4E03-B792-A691FF878185}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2014\avgemca.exe |

"{3C96C036-77B6-40DE-9D74-E2EE1CB06DC0}" = protocol=6 | dir=out | app=system |

"{3DFB640B-C11D-4DA7-9E98-59D8B5AEB2A5}" = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |

"{3FBD0626-AC7C-4F6B-87B7-8DE9679FC2C6}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2014\avgdiagex.exe |

"{48394B61-EB9B-4701-B1D0-36FF97DDA899}" = protocol=1 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28544 |

"{57EC423B-83E1-45C7-A995-0005775F60FA}" = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |

"{5EF3CA02-82E1-4FD0-BAD2-B4FB8438C12E}" = dir=in | app=c:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe |

"{63350695-2D0C-4F94-AE3C-5D957D134079}" = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |

"{6734287C-AB0F-4737-A8B6-BD7DD489024E}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2014\avgdiagex.exe |

"{68AAA7BE-6324-4D90-B1DE-BD5ABA2EFF49}" = protocol=1 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28543 |

"{6D4FC2E8-9E9D-4F1C-82B2-F20E58183E89}" = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |

"{77233501-EA23-4C5E-9AE4-5F667873F341}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |

"{817008A7-B9FF-41CB-9AB5-04799C5FD5B4}" = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\fable\fable3.exe |

"{85F73454-6E70-4A52-8B48-77415272ACAA}" = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\fable\fable3.exe |

"{8C82B7B7-41F9-4C6E-B7DA-C0990566A593}" = protocol=17 | dir=in | app=d:\gry\bos\game.dat |

"{9219F115-91D5-4D02-B2A4-02A37711C45D}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |

"{9714F084-4E25-4E3A-9362-0448C6476582}" = protocol=6 | dir=in | app=d:\gry\bos\game.dat |

"{9EF8BB63-5E5D-4570-9C8F-B4120966C9B0}" = protocol=6 | dir=out | svc=upnphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

"{A60E723F-7C43-47D2-A86B-224902DD27D0}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |

"{A8B71FC5-5EDD-4B3B-99C6-A762009EDE87}" = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |

"{B0B5FAE7-49AC-4824-9357-F5D3641BD999}" = protocol=6 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |

"{B21416BE-1935-4608-A22E-ADFFB7F0ECAA}" = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |

"{B5EE0838-81C9-454E-ACA5-92D1403F8903}" = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |

"{BF50A928-B4F7-4943-A0EC-2C5F28908194}" = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2014\avgnsa.exe |

"{C749F013-B3E5-4FE8-B089-AA05034F7EC4}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2014\avgemca.exe |

"{D0803706-6D2E-4F26-A435-81A3197519B1}" = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |

"{EB4578B8-EF87-4F8E-AF2B-3B7DF53BB036}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |

"{F1EDA696-F732-4850-AF32-CD84BFD48F9A}" = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\avg\avg2014\avgnsa.exe |

"{FB6BD53A-C5C0-4938-BCAE-A5DEB2A96F27}" = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |

"{FC67F563-F128-45EA-9080-8A8B3981540B}" = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{034B6AC8-DCF6-585B-2AFD-3FF0D4A559BB}" = AMD Accelerated Video Transcoding

"{1D005A51-8EA5-42F8-B37B-FD30FEEF0D04}" = AVG 2014

"{30921AC4-6875-F7DF-B48B-2BB68C000BB6}" = AMD Media Foundation Decoders

"{37FCE154-7F59-74F0-3A35-BF503CEB230B}" = AMD Catalyst Install Manager

"{503F672D-6C84-448A-8F8F-4BC35AC83441}" = AMD APP SDK Runtime

"{6C676266-91E4-DC71-E661-13494AC29A3E}" = ccc-utility64

"{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17

"{8C775E70-A791-4DA8-BCC3-6AB7136F4484}" = Visual Studio 2012 x64 Redistributables

"{8E34682C-8118-31F1-BC4C-98CD9675E1C2}" = Microsoft .NET Framework 4 Extended

"{8E5DA9A6-7A9F-3A6F-BC5C-D6CBCA6A29C7}" = Microsoft .NET Framework 4 Extended PLK Language Pack

"{999DB5B3-EE44-8837-2B51-4AF44CD1FD22}" = AMD Drag and Drop Transcoding

"{A49402DD-2781-3782-B0CF-52BDA349E3F3}" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack

"{DA5E371C-6333-3D8A-93A4-6FD5B20BCC6E}" = Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.30319

"{DF1A8490-3CD2-4878-92BE-F746D7CCACC1}" = AVG 2014

"{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

"AVG" = AVG 2014

"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile" = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack" = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

"Microsoft .NET Framework 4 Extended" = Microsoft .NET Framework 4 Extended

"Microsoft .NET Framework 4 Extended PLK Language Pack" = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Extended

"UDK-0a8ea1e2-f4f0-48ee-9adc-199533bef81f" = My Game Long Name

"WinRAR archiver" = WinRAR 4.00 (64-bitowy)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{00F14E5B-E07A-2A1E-6788-580773CE1486}" = CCC Help English

"{0A036215-0A8D-6FBE-7EA3-7AED4F9E162A}" = CCC Help Turkish

"{15A05AAA-37E7-D516-5BE9-C960C2170403}" = CCC Help Czech

"{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

"{21E9850E-58C2-FA88-D5AD-B64D253B8F82}" = CCC Help Thai

"{25A7270E-1B63-DFD1-ACBC-88852A305398}" = CCC Help Chinese Traditional

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83217045FF}" = Java 7 Update 45

"{28164BD8-81EA-639A-85E9-E659E3EE6DA7}" = Catalyst Control Center InstallProxy

"{2E69E784-F84A-9A18-7D8E-4EB8504EEE1E}" = CCC Help Danish

"{362614E4-9ABB-E7A7-CDDC-239AB168060A}" = CCC Help Japanese

"{4745F6F8-09DA-CC39-EC19-0E8D764CF2B7}" = CCC Help Chinese Standard

"{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}" = Java Auto Updater

"{4D53090A-9B45-437B-A66A-831000008300}" = Fable III

"{4D53090A-CE35-42BD-B377-831000018301}" = Fable III

"{4E76FF7E-AEBA-4C87-B788-CD47E5425B9D}" = Skype? 6.10

"{4FA31DE2-B613-24BB-1738-B655C00B1C9D}" = CCC Help Hungarian

"{58771CF6-F212-CC4D-61B1-45CC70B6375C}" = CCC Help Dutch

"{6D5CE5F1-CBB0-9ED4-1A1E-91DDCD6225FD}" = CCC Help Italian

"{6FB6D550-DDC4-4996-9CDF-91C34F0A4C4A}" = Gothic II Złota Edycja

"{707210B0-29F1-C550-BA96-6ECDA245CF24}" = CCC Help Spanish

"{812B956B-37AB-24B9-4527-78A6D3ECE7F8}" = CCC Help Korean

"{83293709-B863-0EF6-00DA-B026D486E8B5}" = CCC Help Polish

"{88B2ABCF-9C00-47C1-8FC4-369B98845DD7}" = Catalyst Control Center - Branding

"{8FB1B528-E260-451E-9B55-E9152F94B80B}" = Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable

"{911904DE-EBB6-BC8E-D5BD-762B7DB42C46}" = CCC Help Greek

"{98EFF19A-30AB-4E4B-B943-F06B1C63EBF8}" = Visual Studio 2012 x86 Redistributables

"{9903011B-5F1D-A2A1-8078-EE62B3324CCE}" = CCC Help Portuguese

"{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

"{9A7F1628-2126-34A5-852D-2B93328BCF3F}" = CCC Help German

"{AE6C422B-DADB-D547-411C-E9E56DF03D16}" = CCC Help Russian

"{B09567CC-E43F-10F1-752D-549AC7FB0C43}" = CCC Help Finnish

"{B170B91D-E8E3-A6A3-D129-D8E36FEA8A0B}" = CCC Help Norwegian

"{BD96ABD3-D1D4-5513-6C60-11476D6DCFC5}" = Catalyst Control Center Localization All

"{C39C7876-4D21-8A38-0A42-B5C8858EC6C7}" = CCC Help French

"{D4236B82-213F-679E-09A2-9AEB5EF4CADC}" = Catalyst Control Center Graphics Previews Common

"{EBBD4FE6-91DA-C397-6D56-FE85DBF24FCF}" = Catalyst Control Center

"{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}" = Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219

"{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}" = Realtek High Definition Audio Driver

"{F97E3841-CA9D-4964-9D64-26066241D26F}" = Microsoft Games for Windows - LIVE

"{FCEFDA6B-63CD-BB17-B845-478A42E24D39}" = CCC Help Swedish

"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 11 Plugin

"DAEMON Tools Lite" = DAEMON Tools Lite

"EAX Unified" = EAX Unified

"FastStone Capture" = FastStone Capture 7.6

"GFWL_{4D53090A-9B45-437B-A66A-831000008300}" = Fable III

"Opera 17.0.1241.45" = Opera Stable 17.0.1241.45

"PunkBusterSvc" = PunkBuster Services

========== HKEY_CURRENT_USER Uninstall List ==========

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"Google Chrome" = Google Chrome

"UnityWebPlayer" = Unity Web Player

"uTorrent" = ?Torrent

========== Last 20 Event Log Errors ==========

[ Application Events ]

Error - 2013-11-13 11:45:03 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198

Description = Wystąpił błąd aktywacji licencji (slui.exe), kod błędu: 0x800401F9

Error - 2013-11-13 11:45:03 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Winlogon | ID = 4103

Description = Aktywacja licencji systemu Windows nie powiodła się. Błąd 0x00000000.

Error - 2013-11-13 14:37:10 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198

Description = Wystąpił błąd aktywacji licencji (slui.exe), kod błędu: 0x800401F9

Error - 2013-11-13 14:37:10 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Winlogon | ID = 4103

Description = Aktywacja licencji systemu Windows nie powiodła się. Błąd 0x00000000.

Error - 2013-11-14 11:38:17 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198

Description = Wystąpił błąd aktywacji licencji (slui.exe), kod błędu: 0x800401F9

Error - 2013-11-14 11:38:17 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Winlogon | ID = 4103

Description = Aktywacja licencji systemu Windows nie powiodła się. Błąd 0x00000000.

Error - 2013-11-15 05:17:34 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198

Description = Wystąpił błąd aktywacji licencji (slui.exe), kod błędu: 0x800401F9

Error - 2013-11-15 05:17:35 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Winlogon | ID = 4103

Description = Aktywacja licencji systemu Windows nie powiodła się. Błąd 0x00000000.

Error - 2013-11-16 04:14:45 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Software Protection Platform Service | ID = 8198

Description = Wystąpił błąd aktywacji licencji (slui.exe), kod błędu: 0x800401F9

Error - 2013-11-16 04:14:45 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Winlogon | ID = 4103

Description = Aktywacja licencji systemu Windows nie powiodła się. Błąd 0x00000000.

[ System Events ]

Error - 2013-11-12 18:01:31 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Service Control Manager | ID = 7011

Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji

z usługi avgwd.

Error - 2013-11-12 18:02:01 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Service Control Manager | ID = 7011

Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji

z usługi avgwd.

Error - 2013-11-12 18:39:35 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Service Control Manager | ID = 7011

Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji

z usługi avgwd.

Error - 2013-11-12 18:40:05 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Service Control Manager | ID = 7011

Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na odpowiedź transakcji

z usługi avgwd.

Error - 2013-11-13 11:44:57 | Computer Name = Kopydłowo | Source = EventLog | ID = 6008

Description = Poprzednie zamknięcie systemu przy 23:39:17 na ?2013-?11-?12 było

nieoczekiwane.

Error - 2013-11-13 11:46:43 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Service Control Manager | ID = 7022

Description = Usługa PirritUpdater zawiesiła się podczas uruchamiania.

Error - 2013-11-13 14:38:34 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Service Control Manager | ID = 7022

Description = Usługa PirritUpdater zawiesiła się podczas uruchamiania.

Error - 2013-11-14 11:39:43 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Service Control Manager | ID = 7022

Description = Usługa PirritUpdater zawiesiła się podczas uruchamiania.

Error - 2013-11-15 05:18:56 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Service Control Manager | ID = 7022

Description = Usługa PirritUpdater zawiesiła się podczas uruchamiania.

Error - 2013-11-16 04:16:17 | Computer Name = Kopydłowo | Source = Service Control Manager | ID = 7022

Description = Usługa PirritUpdater zawiesiła się podczas uruchamiania.

< End of report >

Proszę.

Link to comment
Share on other sites

Na przyszłość wrzucaj te logi jako załącznik w pliku *txt (jak piszesz post to na dole masz 'załącz pliki')

bo strasznie rozwlekasz cały temat i nie da się tego czytać. To po pierwsze. Po drugie, wrzuciłeś tylko jeden z dwóch plików z logami (i to ten mniej ważny) -> extras.txt. Wrzuć jeszcze raz oba pliki jako załączniki do postu.

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...