Jump to content
Arnoldo

Autoodtwarzanie Windows 7

Recommended Posts

Tak jak w temacie. A dokładniej problem polega na braku autoodtwarzania płytek po włożeniu do napędu. Zawsze muszę otwierać zawartość z ikonki ręcznie. W panelu sterowania, autoodtwarzanie włączone dla wszystkich nośników i urządzeń.

Ma ktoś jakieś pomysły co z tym zrobić?

Link to comment
Share on other sites

W kluczach rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer i HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer znajdź NoDriveTypeAutoRun i ustaw wartość szesnastkową na 91. Po restarcie powinno być ok.

Link to comment
Share on other sites

Otwórz notatnik i wpisz w nim:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=-

Kliknij zapisz jako, wybierz Wszystkie pliki i zapisz plik jako cośtam.reg. Uruchom ten plik, potwierdź chęć zmian w rejestrze (gdyby pojawił się komunikat). Otwórz jeszcze raz rejestr i ustaw wartość NoDriveTypeAutoRun jak napisałem wcześniej. Zrestartuj komputer - powinno być ok.

Link to comment
Share on other sites

W zasadzie to nie tylko VMware, ale również Nero, PowerISO, Magical ISO, i inne programy tworzące napędy wirtualne - one mogą psuć autorun, więc mógłbyś spróbować je usunąć (jeśli takie masz).

Co więcej:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom

Powinno być 1

Link to comment
Share on other sites

usunięcie tych programów i naprawianie rejesstru opisane wcześniej powinno pomóc. Jeśli chcesz tych programów używać no to cóż, coś za coś, ale wydaje mi się, że autorun nie jest aż tak ważny.

Sam decyduj, ale pewności, że usunięcie tych programów pomoże nie mamy.

Link to comment
Share on other sites

Usunąłem te programy. Naprawiłem rejestr podanym sposobem. Nie przyniósł rezultatu. Żadne zmiany nie zostały wprowadzone. Cały czas wygląda to tak jak na screenach, które zamieściłem.

Edited by Arnoldo
Link to comment
Share on other sites

Są następujące możliwości. Albo jakiś program (złośliwy lub celowo zainstalowany) nie pozwala na wprowadzenie zmian, albo po ich wprowadzeniu skutecznie wprowadza swoje. Trudno jednak zgadywać, jaki to program... Może jednak daj logi jakie podaje się przy infekcji - zobaczymy, co tam masz zainstalowane.

Link to comment
Share on other sites

Podaję log z RISTa

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
Run by Arnoldo at 2012-04-23 11:33:57
Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1
System drive C: has 59 GB (38%) free of 155 GB
Total RAM: 4095 MB (72% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 11:34:00, on 2012-04-23
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\SysWOW64\HsMgr.exe
C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe
C:\Users\Arnoldo\Desktop\RSIT.exe
C:\Program Files (x86)\trend micro\Arnoldo.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://search.searchcompletion.com/?si=10180&home=1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.searchcompletion.com/?si=10180&home=1
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.searchcompletion.com/?si=10180&home=1
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://search.searchcompletion.com/?si=10180&home=1
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll
O2 - BHO: Complitly - {D27FC31C-6E3D-4305-8D53-ACDAEFA5F862} - C:\Users\Arnoldo\AppData\Roaming\Complitly\Complitly.dll
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: &P&obierz &za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll/206 (file missing)
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\guard32.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: BitComet Disk Boost Service (BITCOMET_HELPER_SERVICE) - www.BitComet.com - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdagent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService64.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 6910 bytes

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Arnoldo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2v8hleih.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - false
prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.wp.pl"
prefs.js - "extensions.enabledItems" - "{3205B348-523A-4fac-9BC4-9939CBF583B0}:2.1.5, {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}:1.3.10, {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.13"
prefs.js - "keyword.URL" - "http://search.searchcompletion.com/?bs=1&si=10180&q="

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe? Flash? Player 10.1 Plugin
"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@esn.me/esnsonar,version=0.70.4]
"Description"=ESN Sonar browser plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\Sonar\0.70.4\npesnsonar.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@esn/esnlaunch,version=1.104.0]
"Description"=
"Path"=C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\1.104.0\npesnlaunch.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@esn/esnlaunch,version=1.118.0]
"Description"=
"Path"=C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\1.118.0\npesnlaunch.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\
{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\
browser.xpt
browserdirprovider.dll
brwsrcmp.dll
components.list
compreg.dat
FeedConverter.js
FeedProcessor.js
FeedWriter.js
fuelApplication.js
GPSDGeolocationProvider.js
jar50.dll
jsconsole-clhandler.js
jsd3250.dll
NetworkGeolocationProvider.js
nsAddonRepository.js
nsBadCertHandler.js
nsBlocklistService.js
nsBrowserContentHandler.js
nsBrowserGlue.js
nsCloseAllWindows.js
nsContentDispatchChooser.js
nsContentPrefService.js
nsDefaultCLH.js
nsDictionary.js
nsDownloadManagerUI.js
nsExtensionManager.js
nsFormAutoComplete.js
nsHandlerService.js
nsHelperAppDlg.js
nsINIProcessor.js
nsIQTScriptablePlugin.xpt
nsLivemarkService.js
nsLoginInfo.js
nsLoginManager.js
nsLoginManagerPrompter.js
nsMicrosummaryService.js
nsPlacesAutoComplete.js
nsPlacesDBFlush.js
nsPlacesTransactionsService.js
nsPostUpdateWin.js
nsPrivateBrowsingService.js
nsProxyAutoConfig.js
nsSafebrowsingApplication.js
nsSearchService.js
nsSearchSuggestions.js
nsSessionStartup.js
nsSessionStore.js
nsSetDefaultBrowser.js
nsSidebar.js
nsTaggingService.js
nsTryToClose.js
nsUpdateService.js
nsUpdateServiceStub.js
nsUpdateTimerManager.js
nsUrlClassifierLib.js
nsUrlClassifierListManager.js
nsURLFormatter.js
nsWebHandlerApp.js
nsXmlRpcClient.js
pluginGlue.js
storage-Legacy.js
storage-mozStorage.js
txEXSLTRegExFunctions.js
WebContentConverter.js
xpinstal.dll
xpti.dat

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\
npnul32.dll
nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\
allegro-pl.png
allegro-pl.src
allegro-pl.xml
Complitly.xml
fbc-pl.xml
google-pl.gif
google-pl.src
google.xml
merlin-pl.png
merlin-pl.src
merlin-pl.xml
pbi-pl.png
pbi-pl.src
pwn-pl.png
pwn-pl.src
pwn-pl.xml
wikipedia-pl.png
wikipedia-pl.src
wikipedia-pl.xml
wp-pl.png
wp-pl.src
wp-pl.xml

C:\Users\Arnoldo\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2v8hleih.default\extensions\
{3205B348-523A-4fac-9BC4-9939CBF583B0}
{46551EC9-40F0-4e47-8E18-8E5CF550CFB8}
{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-09-22 75200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}]
BitComet Helper - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll [2011-04-11 767280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D27FC31C-6E3D-4305-8D53-ACDAEFA5F862}]
Complitly - C:\Users\Arnoldo\AppData\Roaming\Complitly\Complitly.dll [2011-04-13 139768]

C:\Users\Arnoldo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Xfire.lnk - C:\Program Files (x86)\Xfire\Xfire.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"=" C:\Windows\SysWOW64\guard32.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableLUA"=0
"EnableUIADesktopToggle"=0
"PromptOnSecureDesktop"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"vidc.uyvy"=msyuv.dll
"vidc.yuy2"=msyuv.dll
"vidc.yvyu"=msyuv.dll
"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\SysWOW64\l3codeca.acm
"vidc.cvid"=iccvid.dll
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"aux1"=wdmaud.drv
"wave2"=wdmaud.drv
"midi2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"aux2"=wdmaud.drv
"wave3"=wdmaud.drv
"midi3"=wdmaud.drv
"mixer3"=wdmaud.drv
"aux3"=wdmaud.drv
"wave4"=wdmaud.drv
"midi4"=wdmaud.drv
"mixer4"=wdmaud.drv
"vidc.DIVX"=DivX.dll
"vidc.xvid"=xvidvfw.dll
"VIDC.XFR1"=xfcodec.dll
"msacm.ac3filter"=ac3filter.acm
"msacm.voxacm160"=vct3216.acm
"msacm.scg726"=scg726.acm
"msacm.alf2cd"=alf2cd.acm
"msacm.ac3acm"=AC3ACM.acm
"vidc.dvsd"=mcdvd_32.dll
"vidc.mpg4"=mpg4c32.dll
"vidc.mp42"=mpg4c32.dll
"vidc.mp43"=mpg4c32.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2012-04-20 21:45:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Deep Silver
2012-04-20 14:08:50 ----D---- C:\rsit
2012-04-20 14:08:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\trend micro
2012-04-19 17:48:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\Wiedźmin Edycja Rozszerzona
2012-04-16 20:01:02 ----RA---- C:\Windows\SysWOW64\tmp80AF.tmp
2012-04-16 19:50:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite
2012-04-12 17:57:17 ----D---- C:\Program Files (x86)\THQ
2012-04-09 19:50:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\1C Company
2012-04-07 20:08:54 ----D---- C:\ProgramData\EA Logs
2012-04-07 14:37:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\SWF Studio
2012-04-07 14:36:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\LucasArts
2012-03-25 20:23:57 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\AVSMedia
2012-03-25 20:23:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\xvidvfw.dll
2012-03-25 20:23:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\xvidcore.dll
2012-03-25 20:23:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msxml3a.dll
2012-03-25 20:23:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msvcr70.dll
2012-03-25 20:23:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\msvcp70.dll
2012-03-25 20:23:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mpg4c32.dll
2012-03-25 20:23:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mfc70.dll
2012-03-25 20:23:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\mcdvd_32.dll
2012-03-25 20:23:57 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2012-04-22 23:16:33 ----D---- C:\Windows\System32
2012-04-22 23:16:33 ----D---- C:\Windows\inf
2012-04-22 17:55:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\Steam
2012-04-22 17:54:24 ----D---- C:\Users\Arnoldo\AppData\Roaming\Xfire
2012-04-20 23:09:31 ----D---- C:\ProgramData\Xfire
2012-04-20 22:01:57 ----D---- C:\Users\Arnoldo\AppData\Roaming\Skype
2012-04-20 21:52:28 ----D---- C:\Windows\Temp
2012-04-20 21:52:13 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2012-04-20 21:51:43 ----SHD---- C:\System Volume Information
2012-04-20 21:45:34 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2012-04-20 21:06:19 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2012-04-20 12:32:16 ----D---- C:\Windows
2012-04-19 18:01:32 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2012-04-19 17:50:11 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2012-04-17 22:18:20 ----D---- C:\Users\Arnoldo\AppData\Roaming\BitComet
2012-04-16 20:41:25 ----D---- C:\Windows\winsxs
2012-04-16 20:31:54 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2012-04-16 20:31:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared
2012-04-16 20:01:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\wrap_oal.dll
2012-04-16 20:01:02 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\OpenAL32.dll
2012-04-16 20:00:20 ----D---- C:\Windows\Logs
2012-04-15 22:10:35 ----D---- C:\Users\Arnoldo\AppData\Roaming\Winamp
2012-04-14 16:49:59 ----D---- C:\Users\Arnoldo\AppData\Roaming\BESTplayer
2012-04-14 13:17:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2012-04-10 14:11:06 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft
2012-04-10 14:11:06 ----D---- C:\Windows\Registration
2012-04-09 22:50:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\ChomikBox
2012-04-07 20:36:53 ----A---- C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe
2012-04-07 20:10:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins
2012-04-07 20:08:54 ----HD---- C:\ProgramData
2012-04-07 19:50:06 ----D---- C:\Program Files (x86)\Origin
2012-04-07 14:36:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield
2012-03-25 20:23:59 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys []
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys []
R0 sptd;sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys []
R1 cmderd;COMODO Internet Security Eradication Driver; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmderd.sys []
R1 cmdGuard;COMODO Internet Security Sandbox Driver; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdguard.sys []
R1 cmdHlp;COMODO Internet Security Helper Driver; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdhlp.sys []
R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys []
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys []
R1 inspect;COMODO Internet Security Firewall Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\inspect.sys []
R1 networx;networx; C:\Windows\system32\drivers\networx.sys []
R3 cmudaxp;ASUS Xonar DG Audio Interface; C:\Windows\system32\drivers\cmudaxp.sys []
R3 RTL8023x64;Sterownik Realtek 10/100 NIC Family NDIS x64; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtnic64.sys []
R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2011-06-06 11856]
R3 WmBEnum;Logitech Virtual Bus Enumerator Driver; C:\Windows\system32\drivers\WmBEnum.sys []
R3 WmXlCore;Logitech Translation Layer Driver; C:\Windows\system32\drivers\WmXlCore.sys []
S3 dmvsc;dmvsc; C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys []
S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys []
S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys []
S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys []
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys []
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys []
S3 vmbus;vmbus; C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys []
S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys []
S3 WmFilter;Logitech Gaming HID Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\WmFilter.sys []
S3 WmHidLo;Logitech Gaming USB Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\WmHidLo.sys []
S3 WmVirHid;Logitech Virtual Hid Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\WmVirHid.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 cmdagent;COMODO Internet Security Helper Service; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe [2012-03-11 2815496]
R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe []
R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe [2012-01-22 76888]
R2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService64.exe [2011-06-14 2026304]
R2 UxTuneUp;@%SystemRoot%\System32\uxtuneup.dll,-4096; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 BITCOMET_HELPER_SERVICE;BitComet Disk Boost Service; C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometService.exe [2010-12-28 1296728]
S3 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2003-07-28 89136]
S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe [2009-07-16 316664]
S3 StorSvc;@%SystemRoot%\System32\StorSvc.dll,-100; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]
S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 20992]

-----------------EOF-----------------

Edited by Arnoldo
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...