Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/18/2019 in all areas

  1. 1 point
    Oj ile to ja się nagrałem w demo Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast Ponadto był to poziom całkowicie inny niż w pełnej wersji - przedstawiał mechanikę gry i jej mocne strony a nie pierwsze poziomy jak to zazwyczaj było w demach (które to pierwsze poziomy w Jedi Outcast nie mają machania mieczem i używania mocy).
×
×
  • Create New...