Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/10/2019 in Posts

  1. 1 point
    Gdy uwolnisz każdego smoka, będziesz miał dostęp do wszystkich światów (choć wystarczy pewna ich ilość do danego świata). Różnokolorowe gemy i smocze jaja zbiera się nie tylko by nie było nudno, ale są potrzebne, by mieć dostęp do dodatkowego etapu. Do tego dochodzą jeszcze muchy czy inne motylki dla Sparxa, naszego towarzysza, by odnawiać mu żywotność, bo to on zbiera obrażenia za Spyro no i dodatkowe życia.
×
×
  • Create New...