Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/10/2019 in all areas

  1. 1 point
    Skoro dopiero za 3 miesiące kupujesz, to wróć tu góra na tydzień przed zakupem. Ceny zmieniają się z dnia na dzień, więc składania sprzętu dziś nie ma żadnego sensu.
  2. 1 point
    --> -------- Powodzenia w nauce i wdrazaniu jej w praktyce. :-]
×