Jump to content
  • entries
    3
  • comments
    14
  • views
    4,422

Temperament ? Nasze ?Ja?.


SzamanXYZ

2,211 views

 Share

Znacie takie osoby, które całymi dniami siedzą przed komputerem, książką lub robią rzeczy, które nie wymagają drugiej osoby?, Nie lubią wychodzić zbyt często na imprezy, spotkania towarzyskie czy uczestniczyć w innych, aktywnościach społecznych?

Znacie takie osoby, których wiecznie niema w domu, chodzą po różnych dyskotekach, imprezach, którzy lubią być w centrum zainteresowania, są zazwyczaj duszą towarzystwa, a zamknięcie ich w czterech ścianach samego prowadzi ich do złości i niepokoju?

Jeśli TAK, to wiedz, że diabeł nimi się interesuje :laugh: , a tak na poważnie, co to są za osoby, które wymieniłem?. Pierwsza osoba to tzw. INTROWERTYK a druga to natomiast EKSTRAWERTYK.

Temperament ? kim ja jestem?

Zapewne te dwa pojęcia niezbyt wiele wam mówią, co to są za osoby, ale gwarantuje wam, że jesteście jedną z nich, ale za nim zacznę o nich pisać, napiszę kilka słów na temat temperamentu.

Temperament ? Według naszej dobrej znajomej Wiki* to, podstawowe, względnie stałe czasowo cechy osobowości, które manifestują się w formalnej charakterystyce zachowania. Cechy te występują już we wczesnym dzieciństwie i są wspólne dla człowieka i zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowany przez wrodzone mechanizmy fizjologiczne, temperament podlega zmianom zachodzącym pod wpływem dojrzewania (i starzenia się) oraz niektórych czynników środowiskowych. (Regulacyjna teoria temperamentu Strelau)?

Tyle z teorii sam temperament dzieli się jeszcze na 4 części a są nimi Flegmatyk, Melancholik, Choleryk i Sangwinik. Zapewne te cztery hasła już wam coś mówią, bo nieraz zapewne usłyszeliście, słowa typu, ?ale z niego/niej choleryk/czka? lub ? on/ona ciągle jest taka/i melancholijny/a?. Postaram się wam w skrócie wyjaśnić te cztery temperamenty.

Choleryk (gr. chole ? żółć, stąd "żółć go zalewa") ? typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność. Głównym pragnieniem choleryków jest dominacja, od innych z kolei oczekują podporządkowania się i uznania dla swojej ciężkiej pracy. Cholerycy bywają uparci, a ich reakcje na bodźce są szybkie i często nieprzemyślane, bywają też zakompleksieni. Często żałują wypowiedzianych słów. Są nastawieni na działania i kierowanie. Wzbudzają wśród ludzi zaufanie i respekt, często pracują dla potrzeb grupy. Są szybcy w działaniu, preferują pracę, którą mogą sami zorganizować. Lubią przewodzić i organizować pracę innym. Gdy ktoś się z nim nie zgodzi, denerwuje się, krzyczy, staje się agresywny. Choleryk to osobnik dominujący, władczy i wyraża to całą swoją postawą i sposobem gestykulowania.?

Flegmatyk (gr. ?????? ? śluz) ? osoba cechująca się temperamentem reprezentującym silny, zrównoważony i bezwładny układ nerwowy (wg teorii Pawłowa).

Flegmatyk to osoba: pogodna, o wysokim poziomie samokontroli, zrównoważona emocjonalnie, zdystansowana, obiektywna w ocenie i obserwacji, łagodna, solidna, w relacjach interpersonalnych najczęściej nieufna i chłodna, dyplomatyczna, pojednawcza, cierpliwa, cicha, dowcipna, potrafiąca poświęcić dużo czasu sprawie czy człowiekowi, lubiąca obserwować ludzi, potrafiąca współczuć, preferująca pracę niewymagającą pośpiechu i tempa, powolna w działaniu, potrafiąca słuchać, potrafiąca zachować spokój, nawet w trudnych sytuacjach.?

Melancholik (gr. mélanos ? czarny + chole ? żółć; prawdopodobnie stąd m.in. "czarne myśli") - to osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia, samego siebie, a także codziennych spraw.

Osoba taka często popada w stany ruminacji, ma trudności z podejmowaniem decyzji, brakuje jej wiary w siebie. Melancholik jest wrażliwy na krytykę swojej osoby, obraźliwy, nerwowy i skłonny do zadumy, spokojny, wyciszony, powściągliwy i mało elastyczny w zachowaniu. Lubi marzyć, oddawać się zadumie.?

Sangwinik (łac. sanguis, czyt. sangwis ? krew) ? najbardziej ustabilizowany typ charakteru. Sangwinik to osoba o optymistycznym podejściu do życia, otwarta na relacje interpersonalne, towarzyska, beztroska. Lubi być w centrum zainteresowania, władcza i dominująca, czasem dumna i spoglądająca na innych "z góry". Jest emocjonalna i spontaniczna, ma duże poczucie humoru, potrafi przyciągać do siebie ludzi. Tryska energią i entuzjazmem, jest twórcza, lubi komplementy, szybko się odwzajemnia.?

Tak ujmując w skrócie, niestety tylko jeden z czterch temperamentów jest odbierany pozytywnie (Sangwinik). A cała trójka niestety negatywnie, sami mi przyznacie racje, że jak np. usłyszysz od kogoś, że dana osoba jest melancholijna to twoje pierwsze myśl to ponurak, odludek itp. Lub flegmatyk to żółw, żywy trup lub osoba, która wiecznie wydaje się śpiąca (z tym ostatnim stwierdzeniem dość często się spotykałem, jeśli chodzi o moją osobę).

Ludzie często nie widzą pozytywnych cech, tych trzech ostatnich temperamentów. Flegmatyk może jest powolny w działaniu, ale potrafi długo koncentrować się i rozmyślać nad danym problemem i zazwyczaj jego myśli są dobrze przemyślane, wszystkie za i przeciw.

Melancholik ? osoba odbierana za ponuraka i samotnika i może w rzeczywistości ową taką osobą jest, ale ma coś, czego nie mają inne temperamenty a mianowicie bujną fantazje (jak sądzicie, kim był John Ronald Reuel Tolkien :happy: ). Takie osoby zawsze nam się wydają ze nic nie osiągną z takim nastawieniem do życia, ale gdyby nie oni to byśmy nie mieli takich fajnych gier z rozbudowaną i złożoną fabułą.

I ostatnia z niesławnej trójki to choleryk, osobiście, kiedy słyszałem te hasło to pierwsze moje skojarzenia to były ważniak, buc, nerwus, czy po prostu idiota, który chce wszystkimi rządzić, ale z czasem nauczyłem się zauważać pozytywne cechy tego temperamentu. Między innymi takie osoby jak są dobrze wychowane bywają wspaniałymi dowódcami i jak są charyzmatyczni to potrafią przyciągać do siebie ludzi.

Introwertyk i Ekstrawertyk, ? z czym to się je?

Jak już mniej więcej wiemy, z czego składa się temperament, możemy przejść do wyjaśnienia, czym że są te dwa osobniki? Najprościej mówiąc są to dwa temperamenty złączone ze sobą Introwertyk (Flegmatyk + Melancholik) i Ekstrawertyk (Choleryk + Sangwinik), ale to jest zbyt wielkie uproszczenie za tymi dwoma hasłami kryją się większe znaczenie.

blogentry-138137-1326330613_thumb.jpg

Temperament przedstawione w tzw. Kole Eyesencka

(w tym kole są jeszcze dwa temperamenty Neurotyczność i Równowaga emocjonalna, ale ja się skupiam tylko na dwóch)

Introwertycy, według Marti Olsen Laney, autorka książki Pt. ?Introwertyzm to Zaleta?, to ludzie, którzy czerpią energie z ?wewnętrznego świata?, czyli uczuć, idei i wrażeń. Najbardziej charakterystyczną cechą introwertyków jest ich źródło ?zasilania?. Łatwo dochodzi u nich do ?przeładowania? bodźcami pochodzącymi ze świata zewnętrznego, a wówczas doświadczają nieprzyjemnego uczucia, że ?tego już za wiele?. Powoduje to u nich apatię lub zniecierpliwienie. W związku z tym powinni ograniczać swoje kontakty towarzyskie, żeby się nie wyczerpać. Jednak jednocześnie nie mogą zapomnieć o zachowaniu właściwej proporcji pomiędzy czasem spędzanym samotnie i poza domem, żeby nie stracić rozmaitych możliwości i nie zniszczyć związków z innymi ludźmi. Osoby introwertyczne, które dbają o swoją równowagę energetyczną, cechuje wytrwałość oraz zdolności do niezależnego myślenia, głębokiej koncentracji i twórczej pracy.?

headphone_meditation.jpg

Dla introwertyka jest ważne by utrzymać równowagę psychiczną (czas spędzony w samotności, a czasem spędzony w towarzystwie), inaczej mogą wpaść w różne dolegliwości natury psychicznej np. depresja lub marazm.

Teraz, czym ze jest owy Ekstrawertyk?, Według tej samej autorki, ekstrawertycy to ludzie, którzy czerpią energie ze ?Świata Zewnętrznego? ? czerpią ją z podejmowanych przedsięwzięć oraz ludzi, miejsc i rzeczy, z którymi mają kontakt. Są ludźmi nieliczącymi się z wydatkami energii. Długie okresy przebywania w domu, wewnętrznej kontemplacji, samotności lub przybywanie w towarzystwie tylko jednej osoby oznaczają dla nich niedobór bodźców. Jednak muszą odpowiednio zrównoważyć czas działania z przerwami na to, żeby po prostu ?być?, gdyż inaczej zatracą się w wirze gorączkowej aktywności. Ekstrawertycy wiele z siebie dają społeczeństwu ? mają łatwość wyrażania się, koncentrują się na rezultatach i lubią tłum oraz działanie.?

4860762-dyskoteka.jpg

Dla Ekstrawertyka, ważne jest by dostarczyć sobie odpowiednią ilość bodźców i emocji, inaczej mogą czuć się niespełnieni i nieszczęśliwi z życia co może doprowadzić do różnych dolegliwości.

Mógł bym jeszcze napisać jak intro? i ekstra? się regenerują, co dla nich jest przyjemne a co ich odpycha, ale sobie daruje, bo tylko chce mniej więcej opisać te dwa temperamenty a nie robić poradnik psychologiczny :happy: .

Carl Gustav Jung ? Ojciec Introwertyzmu i Ekstrawertyzmu.

Pojęcie Introwertyzm i Ekstrawertyzmu wprowadził psychoanalityk żyjący na początku XX w. Carl Gustav Jung, który współpracował z słynnym psychiatrą Zygmuntem Freudem i Alfredem Adlerem. W czasie swojej współpracy Jung zauważył i doszedł do dość ciekawych stwierdzeń. Kiedy Freud i Adler dyskutowali o przypadkach tych samych pacjentów, każdy z nich zwracał uwagę na zupełnie inne informacje. W rezultacie wysuwali niemal przeciwstawne teorie. Jung uważał, że każdy z nich uchwycił coś ważnego. Po dłuższym zastanowieniu, opracował własną teorię.

Jung uznał, że Freud jest ekstrawertykiem, gdyż jego uwaga była skierowana na zewnątrz ? na świat ludzi, miejsc i rzeczy. Freud uważał, że celem rozwoju psychicznego jest znalezienie satysfakcji w świecie człowieka, jego myślach i uczuciach. Natomiast Adler był zdaniem Junga introwertykiem, gdyż koncentrował się na wewnętrznym świecie człowieka, jego myślach i uczuciach.

Tyle o narodzinach tych dwóch temperamentów, niestety jak piszę dalej autorka różnice poglądów doprowadziło do zaostrzenia stosunków między tymi trzema psychoanalitykami i każdy poszedł swoją drogą, ale od tej pory Freud zaczął przedstawiać introwersje jako cechę negatywna, którą trzeba wyplenić, np. pisząc o narcyzmie, sugerował, że jest związany ze zwróceniem się ku swojemu wnętrzu i zaczęto introwertyzm spostrzegać jako dysfunkcje ? i ten mylny pogląd pokutuje do dzisiaj. (Niestety jest to smutna prawda, mnie nieraz uważano w szkole ze jestem samolubem zapatrzony w siebie :sad: **).

carl-gustav-jung.jpg

Carl Gustav Jung

Jung dalej zaczął rozwijać swoją teorie na temat tych dwóch temperamentów i doszedł do ciekawych wniosków, że nie jesteśmy stali w naszych temperamentach tzn. Introwertyk może się zachowywać jak ekstrawertyk i Vice Versa, tylko, że zawsze będziemy wracać do swojej ?naturalnej niszy?, w której najlepiej się czujemy, użyje tutaj przykładu autorki, byście lepiej zrozumieli, o co chodzi z tą ?niszą?. Większość ludzi jest prawo ręczna, ale spróbujcie przez jeden dzień tylko pisać lewą ręką, dałoby się?, zapewne tak, ale byście byli bardziej zmęczeni i sfrustrowani niż pisząc tą ręką, do której jesteście przyzwyczajeni ,na tym polega owa nisza. To drodzy Czytelnicy nie dziwcie się jak macie wśród swoich znajomych takich powiedzmy cichych przyjaciół, a pewnego dnia będą się zachowywać jak to oni mieli by być duszą towarzystwa, po prostu owy introwertyk poczuł w sobie ze ma tyle energii dzisiaj i że może spożytkować ją na różne głupoty i przyjemności, które wy, na co dzień używacie :wink:.

Introwertyczny Żółw czy Ekstrawertyczny Zająć ? kto jest lepszy?

1263644440_by_Korsarz18_500.jpg

Tytuł nie jest przypadkowy, dlaczego porównałem introwertyka do żółwia, a ekstrawertyka do zająca?, Odpowiedz jest prosta, bo te dwa zwierzęta doskonale odzwierciedlają te dwa temperamenty. Zapewne zając wam się kojarzy lepiej niż ze żółwiem?, Nic dziwnego jesteśmy wychowani w cywilizacji gdzie pośpiech i umiejętność podejmowania szybkich decyzji jest niemalże jak by obowiązkiem do przetrwania w dzisiejszym świecie, ale w rzeczywistości tak nie jest. Popatrzcie na taką Japonie lub Chiny tam Introwertyzm jest powszechny a byście nie porównali samuraja do żółwia (wiem, że ich już niema, ale wtedy, kiedy byli to Japonia też była introwertyczna, nawet bardziej niż teraz), ba powiem więcej te kraje są lepiej rozwinięte technologicznie niż nie jeden kraj europejski (chodzi mi tu o Chiny, bo wątpię czy Japonia pod tym względem ma konkurencje), nieźle jak na kraje flegmatyczne i melancholijne nie? :wink: .

Ok, jak rzeczywiście Introwertyzm jest taki fajny i wszystko to, czemu tacy ludzie są krytykowani za swoje zachowanie? Są dwa powodu po pierwsze błędy Freuda, który porównywał introwertyków do narcyzów, drugi powód introwertyków jest bardzo MAŁO, podejrzewa się, że introwertyków na świecie jest około 15% (głównie kraje dalekiego wschodu) reszta 85% to ekstrawertycy, jest to ruchoma skala, bo zapewne te 1% to neurotycy (tylko ukrywają się czy to u introwertyków czy ekstrawertyków). Teraz coś dobrego o zajączkach napisze, bo nie chce faworyzować jedną grupę, Ekstrawertycy też są wartościowi z kilku ważnych powodów, z czego jedna introwertykom jest potrzebna do normalnego funkcjonowania, ale to za chwilę. Ekstrawertycy są doskonałymi przywódcami potrafią koordynować grupę i wkładają wiele wysiłku by grupa sprawnie funkcjonowała, a kolejny powód, dlaczego są wartościowi to ich chęć ciągłego przezywania jakiś emocji i ciągłe stymulowanie bodźców, dla introwertyków to dobra wiadomość, bo dzięki tej cechy między tymi dwoma temperamentami dochodzi do symbiozy. Ekstrawertyk pilnuje żeby w towarzystwie było wesoło, to zawsze takiego introwertyka pociągnie za sobą na jakąś imprezę lub wyjście po za dom (zapewnie nie raz drodzy introwertycy byliście ofiarą takiego ekstrawertyka, który ciągle wam marudził byście poszli z nim/nią gdzieś by się zabawić :smile: ),co dla nas jest niezbędne do utrzymania równowagi psychicznej, co Marti Olsen Laney mówiła. (Chyba to prawda, że przeciwności siebie przyciągają :happy: ).

Ukryte piękno jest lepsze od jawnego***

Z racji z tego że sam zasilam te zacne grono introwertyków, wymiennie w punktach kilka cech introwertyków które dla nas są oczywiste ale dla ekstrawertyków są nie zauważalne.

- Są dobrymi słuchaczami**** ( Tutaj zwracam się do płci pięknej, panie jak coś mówicie do introwertyka, to wiedzcie że On wasze słowa zawsze wysłucha a jak mu dacie trochę więcej czasu to wasze słowa przemyśli i być może nawet znajdzie rozwiązanie jak przyszliście do niego z problemem).

- Myślą zanim coś zrobią lub powiedzą.****

- Utrzymują większy kontakt wzrokowy podczas słuchania kogoś, niż podczas mówienia do niego.**** ( Niestety przez mało ogarniętych ludzi często jesteśmy odczytani jako nieśmiali przez to, co nasz czasem może zdenerwować, nieśmiałość to nie to samo co introwertyzm!!!, ale to opisze kiedyś w innym wpisie).

- Mają niewiele zainteresowań, ale w każde zainteresowania bardzo się zagłębiają.****

- Tylko głębokie relacje z innymi nazywają "przyjaźnią".****

- Wolą rozmowy w cztery oczy niż w grupie.****

- Mówią wolno, z przerwami. (nie jesteśmy upośledzeni po prostu chcemy wam przekazać w pełni przemyślaną odpowiedz/pytanie, nie rzucamy słów jak łysy włosami).****

- Aby się skupić potrzebują ciszy, nie lubią gdy im się przerywa pracę lub jakiekolwiek inne zajęcie (np. dzwonkiem telefonu, Boże jak to mnie denerwuje kiedy coś robie).****

- Korzystają z pamięci długotrwałej, przez co często mają uczucie "pustki w głowie" i mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniego słowa podczas rozmowy. (Co nie oznacza że jesteśmy idiotami, lubimy swoje słowa ładnie ubierać niż byle coś mówić, ale to wymaga czasu).****

- Na studiach osiągają lepsze wyniki niż ekstrawertycy.****

- Wolą dowcip ujawniający niestosowność i niedopasowanie.****

- Pracują tak samo niezależnie od tego, czy są chwaleni, czy nie.****

- Nie lubią rozmów "o pogodzie"**** (Jak 12 osoba zaczyna mi to samo mówić, to zaczynam odchodzi ze swojej ?niszy? i przechodzę na choleryka).

- Mogą mieć trudności w zapamiętywaniu twarzy i nazwisk (nie zauważyłem tego po sobie).****

- Potrafimy osiągnąć tzw. Stan Uskrzydlenia (definicja to na inny temat będzie).

- Przez swoje zamiłowanie do samotności i małomówności w towarzystwie tworzymy wokół siebie ?aurę tajemniczości? co może być pociągające dla płci przeciwnej.

- Zazwyczaj jesteśmy stali w swoich przekonaniach, uczuciach i związkach (Nawet nie wiecie jaki to koszmar dla introwertyka podrywać płeć przeciwną, zazwyczaj po 20 minutach byśmy chcieli uciec do swego domu i w pokoju się zamknąć, a zdrada wymaga ponownego zwrócenia na siebie uwagi płci przeciwnej co dla nasz jest powtórką z nadmierną utratą energii, więc tego nie robimy :tongue: , więc drodzy/drogie partnerzy/partnerki introwertyków lub przyszli partnerzy, jak złapiecie introwertyka/introwertyczkę nie puszczajcie go/ją bo takich to ze świeczką szukać i doceńcie nasze starania o wasze względy bo dla nasz to dwa razy większy wysiłek :happy:).

I Rzekł Bóg do Ciebie, Ty będziesz?

Pewnie zastanawiacie się teraz (albo nie), jaki macie temperament intro? czy ekstra?, Pewnie w większości wiecie tak mniej więcej, jaki macie, bo nie żyjecie od wczoraj :smile: , ale jak byście chcieli znać dokładny temperament to niestety musicie udać się do psychologa :tongue: . Tylko oni mają wiedze i przedmioty (testy) na tyle precyzyjne by dokładnie zdiagnozować was. W Internecie jest wiele pseudo testów osobowości, które, niestety nie są zbyt precyzyjne (albo kompletnie nie są), choć znalazłem jeden taki, co zdaje się być na tyle profesjonalny i tak skonstruowany, że można go samodzielnie rozwiązać, czyli testy MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), jest to wskaźnik Psychologiczny, służący do określenia typu osobowości.?

Osobiście rozwiązywałem ten test (niestety jest po Angielsku), ale wyniki, które otrzymałem, dość mnie zaciekawiły i raczej pasują do mnie. Według owych testów jestem INFJ (tylko 1% populacji go ma w większości kobiety, co ciekawe kiedyś na pewnej polskiej stonce poświęconej introwertyzmowi znalazłem opis owych literek i z niego wynika, że mam taką samą osobowość, co Mel Gibson, Carl Jung, Włóczykij! Drogie Panie, zapewne nie jedna z was za młodu podkochiwała się w tej postaci i Luke Skywalker! Ha! Zawsze wiedziałem, że moc jest ze Mną :laugh: ). Co to są za śmieszne literki? zbyt wiele mówić, jak was na tyle zaciekawiłem to podam wam link do tego testu a wyniki po prostu sobie zagoglujcie, ale za nim weźmiecie się za rozwiązywanie owego testu, pamiętajcie, że to darmowy test i raczej nie jest 100% precyzyjny, jak naprawdę chcecie wiedzieć, jaki macie temperament i osobowość zgłoście się do waszego psychologa gdyż każdy nie poprawnie użyty test zagraża twojemu życiu lub zdrowiu :laugh: .

Link do Testu MBTI: (Po Angielsku)

http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp

A Tutaj znajdziecie opis waszych wyników:

http://introwertyzm.blogspot.com/

PS. Na pewno w czasie pisania tego wpisu popełniłem nie jedną byka/gafę albo coś zjadłem, źle napisałem, odmieniłem itp., wybaczcie mi jestem dyslektykiem i przed wrzuceniem tego na swój blog, przefiltrowałem to przez program, który miał na celu wyłapanie owych błędów, ale wątpię czy wszystkie wyłapał, dlatego drodzy koledzy i koleżanki poloniści/polonistki miejcie litość nad mą duszą i nie bądźcie zbytnio surowi dla mnie.

PPS. Tez nie krytykujcie styl pisania tej pracy, nie jest to żadna poważna praca maturalna/naukowa to pozwoliłem sobie na luźny styl pisania i na kilka błędów, które normalnie by nie przeszły. I tak jestem świadom że nigdy nie będę Redaktorem/recenzentem czy dziennikarzem z takimi błędami co robie, z drugiej strony nigdy mnie to nie interesowało by owym zostać.

Użyte Materiały:

*Wikipedia, Wolna Encyklopedia.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

? http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperament

? http://pl.wikipedia.org/wiki/Choleryk

? http://pl.wikipedia.org/wiki/Flegmatyk

? http://pl.wikipedia.org/wiki/Melancholik

? http://pl.wikipedia.org/wiki/Sangwinik

? Marti Olsen Laney ?introwertyzm to zaleta?, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008, str. 25, 31-33.

** Moje osobiste wtrącenie.

*** Cytat Heraklita z Efezu.

**** Przykłady znalezione na Wikipedii.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Introwersja

? http://pl.wikipedia.org/wiki/MBTI

Obrazki znaleziono na następujących stronach internetowych (według kolejności od góry do dołu).

1.http://pl.wikipedia.org/wiki/Choleryk

2.http://www.margonaut.com/newblog/2009/03/page/2/

3.http://pl.123rf.com/photo_4860762_dyskoteka.html

4.http://psychologycorner.com/famous-swiss-psychologists/

5. http://demotywatory.pl/757239/Introwertyk

 Share

5 Comments


Recommended Comments

Cóż całkiem ciekawe. Miło, że podałeś źródła. Co do byków to psychologiem nie jestem, ale szczerze powiem że ta wikipedia w bibliografii mnie przeraża. Za dużo dałeś tych gwiazdek w "przykładach z wikipedii". Wystarczyłoby dać je tylko na końcu akapitu, a tak się lekka sieczka robi. Szkoda też, że wklejone opisy osobowości nie są twoimi własnymi słowami (sprawdziłem z ciekawości źródła). Ogólnie jednak całkiem dobre.

Link to comment

Ja zawsze przypisuje temperamenty do czterech żywiołów:

melancholik - powietrze

sangwinik - woda

choleryk - ogień

flegmatyk - ziemia.

Nie wiem czy to poprawne, ale tak mi się kojarzy :)

kiedyś robiłem jakiś test na temperament i wyszło mi flegmatyk, z czym się akurat zgadzam :)

dobranoc

Link to comment
Hah, też mam INTJ!

Źle przeczytałeś :smile: , ja jestem IN(F)J (Idealiści - NF),może to tylko jedna literka, ale obydwie osobowości są kompletne inne. INTJ (Racjonaliści - NT), to bardziej osoby z zdolnościami informatyczno/matematycznymi i ich sposób myślenia jest logiczny. NF (Idealiści) to ludzie o zdolnościach humanistyczno/medyczny a ich sposób myślenia jest intuicyjny, dlatego wśród NF jest tylu artystów/pisarzy, a u NT inżynierów/matematyków.

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...