Jump to content
  • entries
    5
  • comments
    13
  • views
    10,052

Co nieco o młodzieży


Shihan_Yosuzu

1,356 views

 Share

Rzeszów:

?Jeden dla pokazówy palił szluga na lekcji. Nauczyciele nie widzieli, albo nie chcieli widzieć, bo zaraz mieliby porysowane auta, albo przebite opony, a po co komu taki problem??

Podkarpacie: Raport CBOS: alkohol pije młodzież, piją też dzieci www.nowiny24.pl

Przemyśl:

?Ponad 100 osób zatrzymano po starciu pseudokibiców przemyskiego klubu MKS Polonia Przemyśl z policją. Rannych zostało pięć osób, w tym dwóch policjantów, strażnik miejski i dwóch kibiców. (?) Jak poinformował oficer prasowy przemyskiej policji Mirosław Dyjak, 35 zatrzymanych to nieletni, których przekazano rodzicom.?

Przemyśl: ponad 100 pseudokibiców zatrzymanych www.wprost.pl

Przemyśl:

?Od śmierci mojego męża córka robi co chce, nie słucha mnie, nie szanuje. Całymi nocami chodzi gdzieś z podejrzanymi typami, potem zawsze jakiegoś ściąga do domu, siedzą, piją alkohol. Bóg jeden wie co jeszcze robią.?

Marta, lat 40. Matka. Zamieszkała w Przemyślu

Rzeszów:

?Kilka dni temu do izby wytrzeźwień w Rzeszowie policja przywiozła prosto ze szkoły 14 -latka. Miał 2 promile. Był tak agresywny, że nauczyciele nie dawali sobie z nim rady. Takich pacjentów podkarpackie szpitale i izby wytrzeźwień mają niemal codziennie.?

Podkarpacie: Raport CBOS: alkohol pije młodzież, piją też dzieci www.nowiny24.pl

Jaki jest powód rosnącej patologii wśród młodzieży? Coraz więcej młodych zatraca się w używkach. Sięga po alkohol, narkotyki. Coraz częściej dochodzi do utarczek i aktów wandalizmu. Niepokojącym jest, że to zjawisko z roku na rok coraz bardziej się nasila. Z czego rodzi się owa patologia? Bójki kibiców, rabunki, napady, akty dewastacji cudzego mienia, postępująca alkoholizacja coraz młodszych osób. Czy to efekt zaniedbania rodziców, czy też może wpływ rówieśników? Jaki wpływ ma środowisko w którym młodzież dorasta, na ich późniejsze zachowania? Postanowiłem zgłębić i zrozumieć to zjawisko.

?Pseudokibice obrzucali funkcjonariuszy m.in. kamieniami i wyrwanymi z bruku kostkami. (?) W efekcie starć rannych zostało dwóch funkcjonariuszy policji, strażnik miejski i dwaj kibice. (?) Zniszczono policyjny radiowóz i kilka ławek na przemyskim rynku.?. Tego typu rozruchy są w Polsce zdarzają się z coraz większa intensywnością. Jaki jest ich powód? Dlaczego tak się dzieje. Robert, 19-letni kibic klubu sportowego Czuwaj Przemyśl mówi:

?Przemyśl jest nudnym miastem, a bójki kibiców, ustawki itp. są pewnym urozmaiceniem. (?) Jest ryzyko, że można oberwać, dostać cios kosą, ale wiesz. Tu chodzi o pokazanie swojej wyższości. (?) To jest taka idea, walczyć za coś co się kocha. Poświęcić się dla tego i bronić tej idei. (?) Dla nas to jest braterstwo. Ktoś staje za tobą i walczy ramie w rami za to samo co ty.?

Na podstawie tej wypowiedzi można śmiało stwierdzić, że niebagatelny wpływ na zachowanie młodzieży ma towarzystwo w jakimś młodzi się obracają i Subkultura, do której przynależą.

Subkultura młodzieżowa to grupa ludzi realizująca podobne cele, preferujące podobne wartości (odmienne od powszechnie przyjętych w społeczeństwie), charakteryzująca się swoistym postępowaniem i stylem bycia.

Najbardziej popularne obecnie grupy subkulturowe w Polsce to:

- anarchiści, którzy wyrażają sprzeciw wobec wszelkiej przemocy tak w stosunku do ludzi jak i do zwierząt. Przemoc upatrują we wszelkich formach władzy i instytucjach strzegących porządku społecznego,

- punk propagujący kult młodości, muzyki, wartość dnia codziennego, wyrażający sprzeciw wobec zabijania, wobec społeczeństwa konsumpcyjnego, jego wartościom i etyce,

- rastafarianie ? ruch bardzo podobny do anarchistów; na plan pierwszy wysuwają pacyfizm, cenią życie bez agresji, przemocy i jakichkolwiek konfliktów. Ich cechą charakterystyczną są ubrania w kolorach zielono-żółto-czerwonym ( barwy narodowe Etiopii ) i czasami dredy,

- skinheads ? grupa propagująca narodowy nacjonalizm, walkę o zachowanie białej rasy i całkowite oddanie dla ojczyzny,

- sataniści ? czciciele szatana, ciemności i wszelkiego zła ( na Zachodzie ma znamiona sekty, ruchu kulturowego; w Polsce ? cechy subkultury ),

- szalikowcy ? fanatyczni kibice sportowi, którzy demonstrują swoje sympatie klubowe wspólnie śpiewając, skandując okrzyki i wykonując jednocześnie gesty na meczach.

W roku szkolnym 1995/96 w kilku lubelskich liceach ogólnokształcących i technikach przeprowadzono badania, którymi objęto 678 uczniów. Celem badań było poznanie opinii młodzieży na temat subkultur. I tak, prawie wszyscy uważają, że przyczyną przystąpienia do grupy subkulturowej są w równym stopniu: jej ideologia i muzyka, potrzeba wyrwania się z dotychczasowego środowiska, chęć zmiany stylu życia, sprzeciw wobec świata dorosłych, szpan itp. W rezultacie przeprowadzonych badań można także stwierdzić, iż:

- 30% uczniów deklaruje swoją aktywną przynależność do subkultur młodzieżowych,

- 45,75% badanej młodzieży zna cele, zadania i reguły przynajmniej jednej z grup,

- 48,3% badanych twierdzi, że zna kolegów ze szkoły ( klasy ) aktywnie działających w subkulturach,

- większość, bo aż 61,25% rodziców uczniów, należących do subkultur wie o tym i przejawia tolerancyjne ( 38,4% ) bądź obojętne ( 37% ) stanowisko w tej sprawie.

Z badań także wynika, iż co drugi z badanych uczniów myślał o związaniu się z jakąś grupą subkulturową.

Można śmiało stwierdzić, że przynależność do którejś z subkultur motywuje pewne działania u młodzieży. Tak pozytywne jak i negatywne. Przykładowo grupa rastafarian. Jest to odłam, który ceni pozytywne wartości: pokój, miłość itd. jednak z drugiej strony jest to grupa, której członkowie często korzystają ze środków odurzających np. marihuany. Nie jest to reguła, lecz jednak wśród młodzieży często dochodzi do takich praktyk co zwykle jest spowodowane błędnym odczytywaniem danej ideologii. Z kolei w grupie tzw. szalikowców motywem przewodnim jest braterstwo i wspólne zainteresowanie sportem. Jednak jak widać na przykładzie Roberta, często owa idea jest źle interpretowana, przez co dochodzi do bójek między kibicami konkretnych drużyn, co prowadzi do ogólnej złej opinii o tej subkulturze. Podobnie jest również z kontrowersyjnym prądem satanizmu. W ogólnym rozumieniu sataninista jest to człowiek, który poddaje się wszelkiej dewiacji. Bluźnierstwa, alkohol, narkotyki, gwałty itp. Opinia ta spowodowana jest właśnie błędną interpretacja założeń subkultury przez znaczną część ich członków. W praktyce satanizm opiera się na wolności jednostki, która jednak nie ma prawa ingerować, bądź zakłócać życia innych ludzi. Satanizm w Polsce kojarzy się jednak z paleniem kościołów, czarnymi mszami podczas których dokonuje się aktów znęcania nad dziećmi czy zwierzętami co jest spowodowane dewiacyjnymi zachowaniami grup które nie rozumieją na czym opiera się ten prąd kulturowy. Sam Anton Szandor LaVey, założyciel kościoła szatana ustalił pewne zasady, które powinny definiować subkulturę satanistów. Z owych zasad dla przykładu wyróżnię kilka dających ogólny pogląd na to jaki w istocie jest to nurt:

?Będąc w domu kogoś innego, okaż mu respekt albo w ogóle tam nie idź.?,

?Nie krzywdź małych dzieci.?,

?Nie zabijaj zwierząt, dopóki nie zostaniesz zaatakowany.?,

?Kiedy jesteś na otwartym terytorium, nie przeszkadzaj nikomu.?.

Można zaryzykować twierdzenie, że to nie subkultury wpływają na zdemoralizowane zachowania młodzieży, lecz bardziej błędna interpretacja idei, które za owymi subkulturami stoją. Ale nie jest to jedyny powód owych wypaczeń.

Największy wpływ na rozwój dziecka ma rodzina. Zbigniew Tyszka pisze: ?Rodzina ? mała grupa i instytucja społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców i dzieci ? więź rodzicielska będąca podstawą wychowania rodzinnego, jak i też więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie, zaś rodzeństwo łączy więź braterska.?. Gdy wszystko współgra ze sobą idealnie, nie powinno być problemów wychowawczych. 46-letni Krzysztof, zamieszkały w Przemyślu ojciec 14 letniego Mirka mówi o swoim synu:

?Mirek to dobry chłopak. Nigdy nie sprawiał większych problemów. W szkole radzi sobie dość dobrze. Nie ma większych problemów z nauką. Nauczyciele go chwalą. Owszem, zdarza mu się dostać gorszy stopień jak każdemu, ale zawsze takie oceny poprawiał na bieżąco. (?) Mam do Mirka zaufanie, jeszcze nigdy nie wrócił do domu nietrzeźwy, nigdy nie poczułem od niego alkoholu.(?) Całe życie sprawowałem nad nim jakąś kontrolę. Pozwalałem mu na wiele, ale gdy zrobił coś nie tak musiał liczyć się z konsekwencjami. Stosowałem różne kary. Zakazywałem dostępu do komputera, dawałem szlabany na wyjścia czy telewizję. Interesowałem się tym co robi, czym się interesuje, z kim się zadaje.?.

Z kolei 40-letnia Marta, zamieszkała w Przemyślu samotna matka 17-letniej Magdy o swojej córce opowiada w taki sposób:

?Od śmierci mojego męża córka robi co chce, nie słucha mnie, nie szanuje. Całymi nocami chodzi gdzieś z podejrzanymi typami, potem zawsze jakiegoś ściąga do domu, siedzą, piją alkohol, Bóg jeden wie co jeszcze robią. (?) Ja już jej nie kontroluję. Robi co chce, gdy zwracam uwagę robi straszne awantury, grozi mi, wyzywa. A jak jeszcze jest u niej któryś z tych podejrzanych typów to po prostu się boję zrobić cokolwiek. (?)W chwili obecnej powtarza pierwszą klasę liceum. Często opuszcza zajęcia, nie uczy się, nie odrabia lekcji. (?) To wynik mojego zaniedbania. Kiedy 3 lata temu umarł mój mąż byłam załamana, przez jakiś czas zupełnie przestałam się interesować córką. Ona też bardzo to przeżyła. Była strasznie zżyta ze Staszkiem. Od tamtej pory nasze kontakty coraz bardziej się pogarszały.?

Jak widać na podstawie powyższych wypowiedzi, duży wpływ na postępowanie młodzieży ma ich rodzina, oraz podejście rodziców do kwestii wychowania. Gdy rodzic przestaje interesować się dzieckiem, zaczyna ono podążać własnymi drogami i zachowywać się jak chce co często prowadzi do patologii. Dodatkowo przy problemach rodzinnych istnieje spore ryzyko, że dziecko zacznie przejawiać patologiczne zachowania. Gdy, ktoś trzyma stałą pieczę nad młodym człowiekiem, w pewien sposób go ogranicza, lecz zachowuje przy tym umiar owo prawdopodobieństwo jest znacznie mniejsze.

Oczywiście nie można za zachowania młodzieży obarczać tylko rodziców. Często zdarza się, że chcą oni jak najlepiej, starają się dobrze wychować dziecko, lecz jednak pociecha chce się od nich odizolować, zachowuje się na przekór zasadom panującym w domu, niedocenia tego co robią dla niej rodzice. Cytując fragment pracy licencjackiej Jarosława Pilcha z dziedziny edukacji zdrowotnej Pt ?Doświadczenie konfliktu pokoleń przez dorastające dziewczęta? następuje ?tzw. kryzys autorytetu rodziców.? Podczas analizy tego zjawiska przeprowadził on wywiad z Małgorzatą, 18-latką z Przemyśla którego fragment tutaj przytoczę?

?- Czy zauważyłaś, ze strony swoich rodziców brak zainteresowania co do twojej osoby?

-Nigdy. Zawsze interesowali się mną, tylko ja tego nie chciałam dostrzegać.

- Czy zależało Ci na zdaniu rodziców?

- Nie.

- Z którym z rodziców miałaś najgorsze relacje?

- Z mamą.

- Co było najczęstszą przyczyną konfliktów?

- Wagary, nie chodzenie do kościoła, ubiór, mocny makijaż.

- Czy okłamywałaś rodziców?

- Tak.

- Z czym związane były te kłamstwa?

- Przede wszystkim ze szkołą. Mówiłam im, że idę do szkoły, a tak naprawdę szłam do znajomych.

(?)

- Jakie było twoje podejście do świata?

- Wrogie. Ja jestem najmądrzejsza, tylko ja decyduję o swoim życiu, a innym nic do tego.

- Czy sięgnęłaś po używki? Jakie?

- Tak alkohol i marihuanę.?.

Trudno winić rodziców Małgorzaty za jej zachowanie. Zawsze interesowali się jej osobą, jednak jak widać nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. W czym więc tkwił problem w tym wypadku. Jarosław Pilch pisze o Małgorzacie: ?Aby pokazać innym jak bardzo jest ?luzacka? sięgnęła po używki tj. alkohol i narkotyki.? Więc jak widzimy kolejnymi przyczynami patologicznych zachowań młodzieży jest chęć zaimponowania rówieśnikom. Sporą rolę w wychowaniu dziecka odgrywa grupa rówieśnicza, z którą dziecko utrzymuje kontakt. Wyróżnia się 5 podstawowych typów grup rówieśniczych:

1. Dziecięce grupy zabawowe.

W nich zadania rozwojowe wobec jednostki są realizowane podczas zabawy, podział ról i zadań wg zainteresowań dzieci, które naśladują dorosłych i uczą się pełnienia ról społecznych.

2. Paczki rówieśników. Skupiają dzieci i młodzież na zasadzie kontaktów koleżeńskich i sąsiedzkich, których łączy zbliżony poziom rozwoju umysłowego, podobieństwo postaw i poglądów, wspólne zajęcia, wycieczki, wychodzenie do kawiarni, na dyskotekę, spotkania towarzyskie, krytyka rodziców, i nauczycieli. Dzięki intymności stosunków przyjacielskich paczki cechuje silna więź i wysoki stopień solidarności jej członków. Wpływają na rozwój zainteresowań, talentów, motywują do pracy nad sobą, doskonalenia doświadczeń w relacjach z dorosłymi. Ścisła więź w paczce, dominuje nad lojalnością wobec innej grupy, a nawet rodziny.

3. Kliki. Posiadają one cele sprzeczne z zasadami i normami współżycia społecznego, chcą dominować w większej grupie lub osiągać możliwie największe korzyści. Ich członkowie często manifestują swoje wpływy. Powstają w obrębie zdezintegrowanych i skłóconych społeczności, zaburzając np. proces uspołecznienia szkoły. Kryterium przynależności jest względnie równa pozycja społeczna, wiek, wykształcenie lub pochodzenie społeczne. Klika ma zwykle swojego nieformalnego wpływowego przywódcę o takich cechach. Łamią zasady praworządności i normy współżycia społecznego.

4. Bandy, gangi, szajki ? grupy przestępcze działające w różnych środowiskach i stawiające sobie różne cele społeczne. Działają w konspiracji, a głównym kryterium przynależności jest przydatność członka w organizowaniu przestępstwa. Nie są liczne i są raczej stabilne. Powstają do systematycznego zaboru mienia. Ich członkami są ludzie zajmujący różne pozycje. Są dobrze zorganizowane. Ich przywódcy są mózgiem gangu czy szajki. W szkole tworzą je osoby w wieku dojrzewania lub młodzież o charakterze konfliktowym w stosunku do rówieśników (innych band) lub dorosłych. Główne ich cechy: kult zabawy i antyspołecznej agresywności, odwrócenie norm społecznych, różnorodność popełnianych przestępstw, wrogość i obojętność wobec innych grup/

5. Subkultury opisane powyżej.

Grupy rówieśnicze mają spory wpływ na zachowanie dojrzewającej młodzieży. Jedne grupy charakteryzują się wspólnymi zabawami, zainteresowaniami; inne z kolei są swoistego rodzaju kultem deprawacji. W pierwszym wypadku grupy mają pozytywny wpływ na rozwój i zachowanie młodzieży, w drugim prowadzą do stopniowego zatracania pozytywnych wartości i demoralizacji młodych ludzi.

Podsumowując, na rosnącą patologię wśród młodzieży wpływ mają:

- Grupy młodzieżowe, rówieśnicy z którymi młodzież obcuje;

- Subkultury do których przynależy i przyswajanie ich ideałów ( w przypadku grup dewiacyjnych), lub błędnej ich interpretacji;

- Status rodziny, sytuacja w domu, podejście rodziców.

Niektórzy powiedzą także, że na dewiację wpływa mają media, brutalne filmy, gry itp. Po części jest to prawda, ale w tym przypadku sytuacja nie jest tak klarowna. Takie treści są segregowane wiekowo przez instytucje pokroju Pegi. To czy dziecko ma do nich dostęp zależy tylko i wyłącznie od podejścia rodzica. Od tego, czy pilnuje co ogląda, czy w co gra jego pociecha.

 Share

6 Comments


Recommended Comments

Bardzo dobry i fachowy tekst.

Co do końcówki... Zgodzę się najbardziej z "sytuacją panującą w domu oraz podejściem rodziców", choć oczywiście inne czynniki też ukierunkowują dzieci / młodzież.

Prawdą jest, że właściwie dziś wszystkie winy zrzuca się na media, a to nie do końca prawda! Stąd stwierdzenie "czy dziecko ma do nich dostęp zależy tylko i wyłącznie od podejścia rodzica" jest jak najbardziej na miejscu, oczywiście moim zdaniem.

Czekam na podobne wpisy. Można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć...

Link to comment

Kiedy znajdę więcej czasu to się odniosę bardziej szczegółowo do tekstu(o ile nie zapomnę ;)), ale teraz ze względu na ogólny brak czasu tylko jedno pytanie.

Skąd wytrzasnąłeś te subkultury? O ile do większości mogę się zgodzić, to "sataniści" nie czczą szatana(przynajmniej Ci o których piszesz[wnioskuje to z dalszej części tekstu]), a jedynie podążają pewną filozofią życiową. Do tego, jak później pisałeś, do tego nie wszyscy się stosują, a jeśli ktoś się nie stosuje do zaleceń pewnej subkultury, automatycznie do niej nie należy, więc jak już powinno się bardziej mówić o pseudosatanistach.

Po za tym - "szalikowcy"?

którzy demonstrują swoje sympatie klubowe wspólnie śpiewając, skandując okrzyki i wykonując jednocześnie gesty na meczach.

z tej definicji 90% kibiców to szalikowcy, a jakoś chyba nie każdy robi sobie ustawki po meczach. Takich ludzi raczej nazwałbym kibolami, lub pseudokibicami.

Do tego gdzie subkultury muzyczne? Metale, hip-hopowcy itp.? Chociaż oni o ile nie propagują jakiś konkretnych wartości takich jak "miłość" itp. to jednak muzyka ma duży wpływ na ludzi.

Po za tym, gdzie np. hipisi?

Jak już pisałem, jak będę miał więcej czasu odniosę się bardziej szczegółowo do całości(o ile nie zapomnę ;)), a także dokonam dokładnej lektury tekstu. Jeśli jakieś odpowiedzi na moje zarzuty już są w tekście, to przepraszam, ale na razie go tylko pobieżnie przeczytałem i mogłem nie wychwycić wszystkiego :)

Link to comment

"Powinno się mówić o pseudosatanistach"

Powiedz to mediom czy opinii publicznej.

W ich mniemaniu satanista i pseudosatanista to to samo.

I przez właśnie taki pogląd oraz zachowania pseudosatanistów cały ów prąd traktowany jest za dewiację bez wyjątków. Tak się rodzą stereotypy.

Link to comment

Trzeba też zauważyć, że za to wszystko winy nie ponoszą, tylko dzieci. Duży wpływ mają też rodzice. Zbytnia presja, fanatyzm religijny i kilka innych czynników ma niekorzystny wpływ na zachowanie. Nie mówię, że nie trzeba kontrolować dziecka. Jednak nie można za niego decydować, co ma robić. Możemy go nakłonić do naszej idei, jednak nie siłą. Dlatego ja wciąż jestem za tym, żeby nie odbierać dziecku wyboru np. religii, poprzez chrzest zaraz po urodzeniu, kiedy tak naprawdę nie ono o tym decyduje.

Odpowiednie wychowanie pozwala uniknąć patologii, lecz rodzice bardzo często widzą, tylko błędy w postępowaniu dziecka, a nie we własnym. Prowadzi to do odizolowania się dziecka i przyłączenia się np. do konkretnej grupy ludzi, gdzie będzie się czuło potrzebne, zakceptowane.

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...